Eğitimler


- FMH Eğitimleri

TTO’ların kurulmasına paralel olarak ortaya çıkan FMH konusunda bilgili ve deneyimli uzman personel ihtiyacını karşılamak amacı ile ÜSİMP üyelerinin uluslararası paydaşları ile işbirliğinde FMH Eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

15-16 Nisan 2015 Buluş Değerlendirme Eğitimi

1-2 Kasım 2014 Patent ve Fikri Mülkiyet Değerlendirmesi

11-14 Eylül 2014 Patent Haritaları Okuma Çalıştayı

9-11 Aralık 2013 Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitim Kursu

20 Ekim 2013 FMH Eğitim ve Türkiye' deki Durum

Etkinlikler sonunda katılımcılara "Katılım Belgeleri" verilmiştir.

- Teknoloji Transfer Ofisleri Profesyonelleri Eğitimi

TÜBİTAK 1513 desteği sonrasında Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurumsallaşması sürecinde ortaya çıkması ön görülen Teknoloji Transfer Yöneticileri eksiğinin kapatılması için için farklı ulusal, uluslararası paydaşlar ile işbirliği içinde eğitimler düzenlenmiştir.

29 Kasım-1 Aralık 2014 Teknoloji Transfer Uzmanlarına Yönelik İleri Düzey Eğitimi

22-24 Kasım 2014 Teknoloji Trasnfer Uzmanlarına Yönelik Başlangıç Düzeyi Eğitimi

1-2 Kasım 2014 Teknoloji Transfer Uzmanlarına Yönelik İleri Düzey Eğitimi

30 Nisan-2 Mayıs 2014 Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitimi

27-29 Nisan 2014 Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi

7-8 Ekim 2013 Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitimi

3-5 Ekim 2013 Teknoloji Transferi Temelleri Eğitimi

Başta ÜSİMP üyesi kurum ve kuruluşlar olmak üzere ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği hizmeti veren kuruluşların çalışanları ve yöneticileri eğitimlere katılmışlardır.Katılım koşullarını sağlayanlara "Katılım Sertifikası" verilmiştir. Bunlardan 2013 Ekim ayında AUTM ile işbirliği içinde düzenlenen eğitimler, Registered Technology Transfer Professional ( RTTP ) sertifikasına yönelik 15' er puan eşdeğerlik almışlardır.

- Eğitmenlerin Eğitimi

Üniversitelerde Üniversite-Sanayi işbirliği arayüz kuruluşları olarak faaliyet gösterecek ve Teknoloji Transferi, Lisanslama ve ticarileştirme sorumlulukları yüklenmiş birimlerin etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun vasıflarda eğitilmiş personel ihtiyacını karşılayabilmek adına ÜSİMP-AUTM işbirliği ile eğitimler düzenlenmiştir.

14-16 Şubat 2013 Teknoloji Transfer Ofisleri Eğiticilerin Eğitimi II

24-26 Mayıs 2012 Teknoloji Transfer Ofisleri Eğiticilerin Eğitimi

Eğitimlerde teknoloji değerleme ve lisanslama stratejileri, lisans görüşmelerinin nasıl sürdürülmesi gerektiği, sözleşmelerin nasıl hazırlanmasının faydalı olacağı ve sözleşme sonrasındaki sürecin yönetimi konuları üzerinde durulmuştur. Katılımcılar AUTM-ÜSİMP tarafından verilen bu eğitimlere katılarak sertifika almışlardır.