ANKARA İVEDİK OSB


ivedik osb

Melih Gökçek Bulvarı No:61 İvedik/Yenimahalle Ankara 06370 
 

T: +90 (312) 395 62 62  | F: +90 (312) 395 05 80 
 

www.ivedikosb.org.tr  |  ivedik@ivedikosb.org.tr

 

 

İvedik Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü – Teknoloji Transfer Ofisi

İvedik OSB, 38 kooperatifin bir araya gelmesiyle 488 hektar üzerinde kurulmuştur. Bölgede 23 farklı sektörde faaliyet gösteren 3.000’i üretici olmak üzere toplam 8.000 işletme bulunmaktadır. İvedik OSB yaklaşık 120.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.
İvedik Teknoloji Transfer Ofisi, Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge, inovasyon, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde faydalanabilecekleri kamu teşvik ve destekleri konusunda farkındalığı oluşturulmak ve proje yazımında teknik destek verilmek amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde “Endüstriyel Tasarım ve Ticarileştirme Merkezi” ve Türk Patent Enstitüsü ile yapılan protokolle “TPE Patent Destek Ofisi” İvedik Teknoloji Transfer Ofisine bağlı olarak faaliyete geçmiş.
Zaman içerisinde faaliyet alanını genişleten müdürlüğümüz üniversite-sanayi işbirliği, firma işbirliklerinin güçlendirilmesi için eşleştirme çalışmaları, tedarik zincirlerinin oluşturulması, sektör kümelenmelerinin kurulması, ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler düzenlenmesi gibi görevleri üstlenmiştir.
İvedik TTO’nun bölgede faaliyet gösteren işletmelere sunduğu hizmetler şu şekildedir;


• Firmalara Ar-Ge kültürünün yayılmasını sağlamak,
• İnovasyonun önemi ve avantajı hakkında farkındalığı artırmak,
• Kümelenme çalışmalarıyla sektörlerde işbirlikleri oluşturmak,
• Devletin teşvik mekanizmalarını işletmelere tanıtmak,
• İşletmelerin destek programlarına başvuru hazırlığında teknik destek vermek,
• Sanayicinin üretimde karşılaştığı sorunların çözümünde üniversite desteğini sağlamak,
• Üniversitelerde yürütülen teorik projelerin ticarileşmesine yardımcı olmak,
• Endüstriyel tasarım hizmetleri sunmak,
• Tasarımı yapılan ürünlerin ucuz ve hızlı prototiplendirilmesini sağlamak,
• Fikri mülkiyet hakları ve önemi hakkında bilinci yükseltmek,
• Farklı sektör kümelenmeleri arasında güçlü tedarik zincirleri oluşturmak,
• İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenlemek,
• Sektörel sorunların çözümü için ilgili kurumların yetkilileriyle sektör temsilcilerini bir araya getirmek.

http://www.ivedikosb.org.tr/

  hasan gultekin

 

Hasan GÜLTEKİN

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Hasan Gültekin İvedik OSB’nin kurucusu ve kurulduğu 2001 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkanıdır. Gültekin aynı zamanda 10.08.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilen Teknopark Ankara’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

 

serafettin kaya
 

Şerafettin KAYA

Yönetim Kurulu Başkan Vekili