Atılım Üniversitesi ARGEDA - TTO


argeda

ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi 

T: +90(312) 5868800  | F:

 www.atilim.edu.tr/tr/argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu  |  argedatto@atilim.edu.tr

 

Üçüncü kuşak üniversite olma yolunda ilerleyen Atılım Üniversitesi'nde, Araştırma - Geliştirme ( Ar-Ge ) ve Teknoloji yönetim ve koordinasyon faaliyetleri Atılım Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ( ARGEDA - TTO ) tarafından yürütülmektedir.

Ofis, 2005 yılında;

  • Üniversite içinde, her düzeyde Ar-Ge kültürünü geliştirmek ve yaymak,
  • Üniversitenin öz kaynaklarıyla finanse edilen araştırma projelerinin planlama ve koordinasyonunu sağlamak,
  • Dış destekli hibe programlarına başvuru ve yürütme süreçlerinde araştırmacılara idari destek sağlamak,
  • Üniversite sanayi işbirliği kapsamında iş dünyası ve sanayi ile iletişime geçerek uygulamalı araştırma projelerinin geliştirilmesi, planlanması ve yürütülmesini sağlamak,
  • Projeler sonucunda elde edilen çıktıların katma değer yaratacak hale dönüştürülmesi için gerekli adımları atmak,amaçlarıyla kurulmuştur.

   http://argeda.atilim.edu.tr/

   Ekip için tıklayınız.

 

 

 

     Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ

     Rektör Yardımcısı

     serkan.eryilmaz@atilim.edu.tr

     

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Stokastik Süreçler, Güvenilirlik, Uygulamalı Olasılık.

 

 

 

     Doç. Dr. Yılser DEVRİM

     ARGEDA-TTO Direktörü

     yilser.devrim@atilim.edu.tr

   

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yakıt Pilleri, Proton Değişim Membran Yakıt Pilleri, Hidrojen Enerjisi, Çevre ve Enerji, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Polimer sentez ve karakterizasyonu, Nanokompozit membranlar, PEM Yakıt Pili Yığını Tasarımı, Güneş Enerji Teknolojileri, Hibrit Enerji Sistemleri.