ATTP


ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals), bireylerin teknoloji transferi becerilerinin iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri vererek profesyonel becerilerini arttırmak ve uluslararası tanınırlığa sahip Teknoloji Transfer Profesyonelleri yetiştirilmesi amacı ile kurulmuş uluslararası bir oluşumdur. ÜSİM 2014 yılında resmi üye olarak bu oluşuma katılmıştır.

www.attp.info