İstanbul Aydın Üniversitesi TTPYO Uygulama ve Araştırma MerkeziT:  | F: 
https://ttpyo.aydin.edu.tr/  |  ttpyo@aydin.edu.tr

Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisleri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 2013 yılında kurulan birimimiz teknoloji transferinin ve hibe programlarının yanı sıra bu alanda çalışan kurum ve kuruluşları da araştırmaktadır.
İstanbul Aydın Üniversitesi TTPYO, tam 3 yıldır Girişimcilik Kültürü ve İnovasyon Yönetimi alanında bölgesinde bir ekosistem oluşturarak yenilikçi teknolojilerin ekonomi ile buluşması için çalışmaktadır. Ayrıca bölgesinde teknoloji transfer faaliyetlerini, girişim fikirlerinin değerlendirilmesi ve iş planına dönüştürülmesini, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının yönetimini ve iş anlaşmalarını ile lisanslama konularını koordine etmektedir.
Kurumlararası İşbirliği anlayışına ile Kamu, Üniversite ve Sanayi arasında birçok etkinlik yapmakta ayrıca öğrencilerin de teknoloji transfer mekanizmasına dâhil olması için sanayi odaklı girişim ve proje yarışmaları düzenlemektedir.
Bölgesindeki girişimcilere ve araştırmacılara, teknoloji transferi ve ticarileştirme konularında destek olma amacıyla 2016 yılında Incubation İstanbul – Girişimcilik ve Kuluçka Birimini kurmuş ve hızlandırıcı programını hayata geçirmiştir.
Deneyimli ve uzman personeli ile yenilikçiliğin ve değişimin takipçisi olan ofisimize geleceği yakalamak isteyen herkesi bekliyoruz.

 

 

 

 

 

 

 


     Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ
     İAÜ Rektörü
     yadigarizmirli@aydin.edu.tr

 

     http://ttpyo.aydin.edu.tr/rektor/iau-rektor-cv/

 

 

 

 

 

 

     Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt - TTO Müdürü

     alikurt@aydin.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dr. Öğr. Üyesi Vedat ÖZYAZGAN,

     FSMH Yönetimi Birimi-TTO Müdür Yrd., Koordinatör

     vedatozyazgan@aydin.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elif TAŞTAN
     Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörü
     etastan@aydin.edu.tr