İstanbul Şehir Üniversitesi TTO


şehir tto

 

             Dragos Kampüsü Orhantepe Mah. Turgut Özal Bulv. No:21 , 34865 Dragos, Kartal İstanbul 
             T: +90(216) 5599000  | F: +90(216) 2826627 
             http://tto.sehir.edu.tr  |  tto@sehir.edu.tr

 

 

Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine 2010 yılında başlamıştır. Henüz kurulum aşamasında Avrupa Birliği Bilim Politikası dokümanları, TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararları gibi belgelerin ışığında Üniversite’nin 1. Stratejik planına, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurulumu önceliği konmuş ve ŞEHİR TTO 2010 çalışmalarına başlamıştır.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın aynı yıl açılan ilk çağrısına“TTO kurulumu” için verilen projenin başarılı bulunmasıyla ŞEHİR TTO’nun, resmi olarak da kurulumu bu hibe projesiyle 2011 yılında gerçekleştirmiştir. Alınan bu ilk hibe desteği ofisin altyapısını güçlendirmiş ve ŞEHİR TTO modelinin denendiği ilk süreç olmuştur. 12 aylık projede Türkiye’nin ilk Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Portalini geliştirmiş ve o senelerde sanayi ihtiyaçları ile akademik yetenekleri eşleştirebilen bir çözüme kavuşmuştur. Projede belirlenen tüm performans hedeflerini aşarak ofis projeyi başarıyla tamamlamıştır.

Yeni bölümlerin açılması, müfredatın belirlenmesi, yeni kampüs ve laboratuvar gibi altyapı çalışmalarında ŞEHİR TTO, üniversitenin kurulma aşamasına birçok alanda ilgili çalışma ve raporlarla destek olmuş ve kurumun bilimsel ve sanayi projelerini artırmaya yönelik bir çabaya girmiştir.
2012 yılında aktif proje sayısı 20’yi ve toplam bütçe ise 4,5 milyon TL’ye ulaşmıştır. TÜBİTAK’ın 2007-2012 arasında AB 7. Çerçeve performans raporunda ŞEHİR, 7. ÇP’deki ortaklık sayısının akademisyen sayısına oranlandığı sıralamada ilk 10 üniversite arasında yer almayı başarmıştır.

ŞEHİR, ilki 2012 yılında açıklanan Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksine 2013 yılında 50. olarak girerek, TÜBİTAK’ın TTO’ları desteklemek üzere açtığı çağrıya ikinci senesinde proje sunmayı hak etmiştir. Aynı sene TÜBİTAK tarafından 10 sene boyunca hibe ile desteklenecek teknoloji transfer ofisleri arasına girmiş ve bu desteği alabilen ilk 5 vakıf üniversitesi arasındaki yerini almıştır. 2013 yılında gelen bu başarı ofisin personel sayısından, altyapısına kadar birçok alanda etki göstermiştir. 2014 yılında personel sayısı 7 kişiye çıkarken, aynı zamanda İstanbul Şehir Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksinde 36. Sıraya yükselmiş ve 14 sıra birden yukarı çıkarak endekste şimdiye kadarki en büyük yükselme ivmesini göstermiştir.

 

ŞEHİR TTO, 2019 yılında 100 proje ve toplamda 58 Milyon TL‘yi aşan bir proje portföyünü yürütür durumdadır. ŞEHİR TTO 2019 yılında 8 personeli ile hizmet vermektedir.

 http://tto.sehir.edu.tr/

 Ekip için tıklayınız.

 

halime usta

 

 

     Halime USTA YOĞUN

     AR-GE ve Teknoloji Transfer Direktörü

     halimeusta@sehir.edu.tr

 

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans ve Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans mezunudur. Türkiye AR-GE ve Inovasyon Ekosisteminde 22 yıldan fazla deneyime sahiptir. 1996-1998 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 1998-2018 yılları arasında ARÇELİK Çayırova Merkez AR-GE ve ARÇELİK-LG AR-GE Departmanlarında çok sayıda yenilikçi AR-GE projesini planlamış ve yönetmiştir. Yöneticisi olduğu “Ev Tipi Klimalar İçin Inverter Kontrol Sistemi Tasarımı” TEYDEB projesi, TÜBİTAK TEYDEB Başarı Hikayeleri Kitapçığında elektronik alanında en başarılı projeler arasında yer almıştır. Dijitalleşme alanında yöneticiliğini yaptığı CONNECT (Akıllı, Bağlantılı Inverter Klima IoT Ekosistemi Tasarımı) Projesi Koç Holding En Başarılı Koçlular Yarışmasında “Dijitalleşenler” kategorisinde ikincilik ödülü kazanmıştır. Tüketici elektroniği alanında yenilikçi AR-GE projelerinden 19 adet patent başvurusu ve çok sayıda yayını mevcuttur. AR-GE, İnovasyon, Proje Yönetimi, Üniversite-Sanayi İş birliği, Ulusal ve Uluslararası Teşvikli Projeler, Patent ve Fikri Haklar konusunda deneyimlidir. Dijitalleşme, Nesnelerin İnterneti, Algılayıcılar ve Akıllı Sistemler mesleki uzmanlık alanlarıdır. Altı Sigma Karakuşak (Six-Sigma Black Belt), Design for Six Sigma (DFSS), Yaratıcı Problem Çözme (TRIZ) uzmanlık ve sertifikalarına sahiptir. TÜBİTAK TEYDEB 2.0 Çalıştay grubunda yer almış; yeni TEYDEB sürecinin hazırlanmasında görev almıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Dış Paydaşlar Kurulu üyesidir; lisans ve lisansüstü eğitim programlarının içeriğinin sanayinin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmesi konusunda çalışmalara katılım sağlamıştır.