İstanbul Üniversitesi TTO


İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi ARGEM Binası 1. Kat 34320 Avcılar - İstanbul 
T: +90(212) 4737251  | F: +90(212) 4400376 
 |  ttmistanbul@gmail.com

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısa adıyla İstanbul TTM, Üniversitenin, bilim, teknoloji transferi ve yenilikçilik birikimini merkezi bir yapı çerçevesinde toplayarak; bilgiyi, yeni ve rekabetçi ürünlere veya süreçlere dönüştürmeyi, katma değer oluşturmayı, sanayiye aktarmayı ve lisanslanabilir patent sayısını artırarak ticarileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bilim insanları ve sanayi şirketlerinin, ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarından yararlanmasını sağlayarak; kamu ve özel sektör kuruluşlarının teknolojik, yenilikçilik, araştırma ve geliştirme yeteneklerinin artırılmasını hedeflemektedir. İstanbul TTM, yapılan faaliyetlerle teknoloji transferini bireysel, kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlayarak; bilgi birikiminin zenginleşmesine, teknoloji geliştirme yeteneğinin pekişmesine, teknoloji geliştirme ve inovasyon kültürünü oluşturarak, ülkenin rekabet gücünün uluslararası alanda artırılmasına katkı sağlamak üzere hareket etmektedir.

 

 http://ttm.istanbul.edu.tr/

 Ekip için tıklayınız.

 


 

Prof. Dr. Ş. İsmail Kırbaşlar - Yönetim Kurulu Üyesi

krbaslar@istanbul.edu.tr

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Doktorasını yine aynı Üniversite’nin Kimya Müh. Anabilim Dalı, Temel İşlemler ve Termodinamik Programında 1993 yılında tamamlamıştır. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış ve 2008'de Profesör olmuştur. Çok sayıda bilimsel yayını ve bilimsel bildirisi mevcuttur. Bilimsel çalışmalarının yanı sıra 2012 yılından bu yana, Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi Başkanlığı, 2013 yılından bu yana ise İstanbul Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversite Sanayi İşbirliği Modül Yöneticiliği görevlerini yürütmektedir.

 

 

                                                       

                                                         Ercan Çitil - TTO Yöneticisi

                                                         ercan.citil@istanbul.edu.tr