İTÜNOVA


İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu ARI 3 Binası, Giriş Kat, No: L-103, 34469 Maslak, İstanbul 
T: +90(212) 2850321  | F: +90(212) 2850351 
 |  info@itunovatto.com

Ocak 2014’ten itibaren faaliyetlerine başlayan İTÜ NOVA Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde,‘bilgi’yi sanayi ile buluşturmayı ve ticarileştirmeyi hedeflemek ve İTÜ’nün teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

İTÜNOVA TTO’nun vizyonu; İTÜ’nün uluslararası ölçekte bilimsel ve teknolojik bilgi üretim kapasitesinin artırılması ve üretilen bilginin ticarileştirilerek topluma daha faydalı hale getirilmesidir. Misyonu ise bilimsel ve teknolojik bilgi üretim kapasitesinin akademi-sanayi işbirliği yolu ile artırılması ve bu bilgilere dayalı ortaya konan yeni teknolojilerin sanayiye sunulması, ulusal ve uluslararası fonlar aracılığıyla araştırmalara daha rahat bir hareket alanı sağlanması, üretilen bilginin korunması ve bu bilgiyi üretecek girişimcilere uygun platformlar yaratılmasıdır.

http://www.itunovatto.com.tr/

Ekip için tıklayınız.

 

 

Dr. Ercan Çitil - Genel Müdür

ercan.citil@itunovatto.com.tr

 1971 yılında doğan Ercan Çitil, Lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek Lisansını 1995 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Fen Bilimleri ve Teknoloji Programı'nda tamamlayan Ercan Çitil, 2009 yılında yine aynı programdan doktorasını almıştır. 
Hem kamu hem de özel sektörde çeşitli projelerde ve pozisyonlarda görev yapan Ercan Çitil, 2003-2007 yılları arasında ülke genelinde UNDP / GEF BSERP etkinlikleri koordinasyonundan sorumlu olarak çalışmıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlarda 50'den fazla makale ve sunumu olan Ercan Çitil, atıksu arıtma, su temini ve katı atık yönetimi alanlarında 10'dan fazla çevresel etki değerlendirme raporu olmak üzere 60'dan fazla bilimsel ve mühendislik raporunun hazırlanmasında yer almıştır. Halen İTÜNOVA Teknoloji Transferi Ofisi Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

 

 

    

 

Arzu Eryılmaz - Genel Koordinatör

arzu.eryilmaz@ariteknokent.com.tr

Şu anda aktif olarak İTÜ ARI Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü ve İTÜNOVA TTO Genel Koordinatörü olarak çalışmaktadır.
10 yıldır Türkiye’deki öncü teknoparklarda ‘Üniversite-Sanayi İşbirliğinin oluşturulması’, ‘Ar-Ge ve İnovasyon Kültürünün yaygınlaştırılması’ ve ‘Girişimcilik Destek Ekosistemlerinin kurgulanması ve yönetilmesi’ alanlarında çalışmış ve uzmanlaşmıştır. Teknoparklar, Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezleri, Hızlandırma Programları, Teknoloji Transferi alanlarında deneyim kazanmıştır. 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisansı süresince üzerinde çalıştığı ‘marka kimliği, kurum kimliği ve imaj yönetimi’ konularındaki altyapısını hayatı boyunca kimi zaman sivil toplum kuruluşlarında, kimi zaman danışmanlık projelerinde ve her zaman profesyonel olarak iş hayatında uygulama ve deneyimleme imkanı bulmuştur. Dolayısıyla Teknopark, Teknoloji Transfer Ofisi ve Kuluçka Merkezi gibi yapıların kurulması, geliştirilmesi ve yönetimi faaliyetlerine ‘kurumsal iletişim’ boyutunu da eklemeyi başarabilmiş; parçası olduğu her kurumun Kurumsal İletişim görevini de bil fiil üstlenmiştir.
Bugüne kadar görev aldığı kurumların vizyonu ile örtüşen yeni projeler geliştirmiş olup, geliştirdiği projelerin her yönüyle proje yönetimini ve PR faaliyetlerini de yine kendisi yürütmüştür. Üstlendiği tüm görevler süresince proje yönetimi ile berber etkinlik yönetim süreçlerinde de hayli deneyim kazanmıştır. Üç yıldır başarıyla devam eden İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosistemi ve yeni başlatılan ITU GATE | Start-Up Challenge programları geliştirdiği ve yürüttüğü projelere örnek olarak verilebilir.