KOSGEB


kosgeb

 

Anafartalar Mah. İstanbul Cad. No:32 KOSGEB Başkanlık Binası Ulus/ Altındağ/ ANKARA 
T: +90(312) 5952800  | F: +90(312) 3680715 
 |  info@kosgeb.gov.tr

 

 

 

 

3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun, 20 Nisan 1990 tarih ve 20498 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, KOSGEB kurulmuştur. 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kurulmuş olan KOSGEB, 2009 yılına kadar sadece imalat sanayi KOBİ’lerine hizmet ve destekler vermiştir. Ancak, ülkemizde imalat sanayi sektörü dışındaki sektörlerin ekonomik katma değer üretme ve istihdam yaratma potansiyelinin artması ve imalat sanayi dışındaki sektörlerdeki KOBİ’lerden gelen talepler, KOSGEB’in hedef kitlesini tüm KOBİ’leri kapsayacak şekilde genişletmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir.

Ayrıca, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek üzere KOSGEB, 12 farklı destek programı ve indirimli Laboratuvar hizmetleri ile KOBİ’lerin yanında olmayı hedef edinmiştir. Bu destek programları aşağıda sıralanmıştır:

1. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

2. Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

3. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

4. Stratejik Ürün Destek Programı

5. Girişimcilik Destek Programı

6. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

7. Genel Destek Programı

8. İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

9. KOBİGEL Proje Destek Programı

10. Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

11. Kredi Faiz Destek Programı

12. Laboratuvar Hizmetleri ”

http://www.kosgeb.gov.tr

ahmet dursunoglu

 

 

Ahmet DURSUNOĞLU - KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanı

ahmet.dursunoglu@kosgeb.gov.tr

 

 

 

 

1976 yılında Samsun Vezirköprü’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun’da tamamladıktan sonra 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldu. Çalışma hayatına 1999 yılında KOSGEB Samsun Müdürlüğü’nde KOBİ Uzman Yardımcısı olarak başladı ve 2011 yılına kadar KOBİ Uzmanı olarak görev yaptı. 
2011 yılı ile 2017 yılları arasında sırasıyla KOSGEB Sinop Müdürü, Çorum Müdürü, Amasya Müdürü ve Samsun Müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte KOSGEB Girişimcilik, AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama, İşbirliği-Güçbirliği ve KOBİGEL Proje Destek Programlarında kurul üyelikleri yaptı. 
Sınai mülkiyet hakları, KOBİ analizi, kalite kontrol sistemleri, kalite kontrol yöntemleri, belgelendirme, iç tetkik, dış ticaret, insan kaynakları ve satış – pazarlama gibi konularda çalışmalarda bulundu. KOSGEB’de çeşitli destek programları ve mevzuat çalışmalarında yer aldı. 
2017 yılı Kasım ayında Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanı olarak atandı ve halen bu görevini yürütmektedir. 
Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

      

kamil akpınar

 

 

 

Kamil AKPINAR -  KOBİ Uzmanı, KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlığı

kamil.akpinar@kosgeb.gov.tr

 

 

 

1989 yılında Ankara’da doğdu. 2011 yılında Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Lisans programı boyunca kalite kontrol, tesis planlama ve karar destek sistemleri konularında birçok projede yer aldı ve çeşitli konferanslarda bildirilerde bulundu. 
Üniversiteden mezun olduğu yıl Ankara‘da özel bir endüstriyel inşaat firmasında Proje Mühendisi olarak çalıştı. 2012 yılında dört ay yurt dışında dil eğitimi aldı. 2013 yılında KOSGEB’de Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2013 – 2016 yılları arasında Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlığı ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığında görev yaptı. 2017 yılında “Teknoloji Kuluçka Merkezlerindeki Girişimcilerin Seçim Ve Mezuniyet Kriterleri İle İlgili Sorunlar Ve Çözüm Önerileri” konulu tez çalışmasıyla KOBİ Uzmanı olarak atandı halen Teknoloji ve Yenilik Destekleri Politikalar Müdürlüğünde görev yapmaktadır.
Teknolojik kuluçka merkezleri, yenilikçi girişimcilik, hızlandırıcılar, girişim sermayesi, açık inovasyon ve proje yönetimi gibi konularda çalışmalarda bulunmaktadır ve Başkent Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Programında yüksek lisans öğrencisidir. 
Evli olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.