KTÜ TTO


ktü logo

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Hukuk Fakültesi 4. Kat 61080, Trabzon 
T: +90(462) 3778742  | F: +90(462) 3255765 
 |  ktutto@ktu.edu.tr

 

 

KTÜ-TTO , 26.12.2012 tarihli senato kararıyla (248 sayılı) KTÜ bünyesinde resmi bir birim olarak kurulmuştur ve 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Yüksek Öğretim Kurumu Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik, TÜBİTAK Harcamalarına İlişkin Esas ve Usuller, Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik ve Yıllık Bütçe Kanunlarının dayanak olduğu KTÜ-TTO yönergesi ile realize edilmiştir.

KTÜ-TTO, Trabzon ili başta olmak üzere özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde

  • Mevcut altyapının kullanılabilirliğini arttırmak,
  • Bölgedeki Ar-Ge odaklı bilgi ve üretim ihtiyacına katkı sağlamak,
  • Bölgede üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerini geliştirmek,
  • Fikri Sınai Mülkiyet Haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi,
  • Girişimcilik kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak amaçlarıyla, mevcut Proje Destek Birimi faaliyetlerini geliştirip çeşitlendiren bir birim olarak kurulmuştur.

https://www.ktu.edu.tr/tto

Ekip için tıklayınız.

 

oktay yıldız

 

 

Doç. Dr. Oktay YILDIZ

KTÜ TTM Müdürü

oktayyildiz@ktu.edu.tr