MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE TRANSFER OFİSİ (MİTTO)


mitto logo


T: 0216 777 16 50 | F: 0216 418 06 20
 |  mitto@marmara.edu.tr

 

 

 

 

 

2012 yılında kurulan MİTTO (Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi), Göztepe Yerleşkesi’nde faaliyetlerini sürdürmektedir. MİTTO’nun yönetimi; Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Koordinatör ve Yürütme Kurulumuz ile gerçekleştirilmektedir.

Marmara Üniversitesi 2013 yılında bünyesinde kurulan Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi olarak marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, faydalı model konularında başvuru yapmak isteyen akademisyen ve araştırmacılara danışmanlık, bilgi ve dokümantasyon hizmeti vermektedir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda farkındalığı artırmak ve üniversitenin mülkiyet havuzunu genişletmek için eğitim ve bilgilendirme günleri düzenlenmektedir.

2015 yılında açılan TÜBİTAK 1000 kodlu “Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması” başlıklı çağrıya Marmara Üniversitesi 5 tematik alan ile başvurmuş ve bu başvuru süreci projelerden sorumlu Prof. Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu ve koordinatörü olduğu MİTTO tarafından planlanarak yürütülmüştür. Marmara Üniversitesi’nin Türkiye’de ilk beşe gireceği Ar-Ge stratejik alanları:
1. Polimer Malzemeler, 
2. Çevre Teknolojileri, 
3. Biyoteknoloji, 
4. Hastalıklar & Tedavi Süreçleri 
5. İktisat 
olarak tespit edilmiş ve tümü TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık bulunmuştur. TÜBİTAK 1000 Ar-Ge Stratejisi Projesi kapsamında 2016 yılı boyunca, üniversitede MİTTO koordinasyonunda bilgilendirme toplantıları, sanayi ile işbirliği halinde Ar-Ge strateji çalıştayları, odak grup toplantıları vb. buluşmalarla üniversitenin Ar-Ge konusunda güçlü olduğu ve potansiyelini kullanması gereken stratejik altyapısı ortaya çıkarılmış, sektör temsilcileriyle Üniversite akademisyenleri bir araya getirilmiştir. Marmara Üniversitesi TÜBİTAK 1000 Ar-Ge Stratejisi Projesi kapsamında yaptığı çalışmayla, üniversitenin Ar-Ge konusunda güçlü olduğu ve öncelikli olarak potansiyelini kullanması gereken stratejik alanları belirlemiştir.

MİTTO, Mart 2016’da almaya hak kazandığı TÜBİTAK 1601 proje desteği kapsamında çalışmalarına devam etmekte olup toplam 5 uzman personel ve 1 destek personeli ile hizmet vermektedir. Üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesine destek olmak, inovasyon politikalarımızla sanayicilerimize ileri teknoloji imkânları sunarak, uluslararası rekabete dayalı ürünler geliştirmeleri konusunda önderlik yapmak hedeflerimizin başında gelmektedir. MİTTO, Türkiye ekonomisinin üniversite sanayi işbirliğinden doğacak rekabet edebilme yeteneğinin arttırılması için, Marmara Üniversitesi misyonuna uygun olarak Ar-Ge ve Yenilikçilik ekosisteminde arayüz olma görevini üstlenmiş bulunmaktadır.

MİTTO; üniversite sanayi işbirliğini artırmak üzere hem üniversite tarafında akademisyenleri ve öğrencileri hem de sanayi tarafında firmaları ulusal ve uluslararası destek programları hakkında bilgilendirmek ve proje geliştirme yetkinliklerini artırmak üzere eğitimler düzenlemektedir. 
MİTTO, sanayicilerin ar-ge ihtiyaçlarını tespit edip ihtiyaca odaklı danışmanlık hizmeti vermek amacıyla sanayici-akademisyen buluşmasını organize etmekte ve tarafların ortak proje yazma ve yürütmelerine aracılık etmektedir. Üniversite ve sanayi arasında sözleşmeye dayalı bir işbirliği modeli kurgulayarak bu ilişkiyi kurumsal olarak sürdürülebilir kılmak, süreçte ihtiyaç duyulacak olası fikri mülkiyet hakları konusunda da destek olmak görevleri arasındadır. 
İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Kalkınma Ajansı, KOSGEB İl Müdürlüğü, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı başta olmak üzere bölgede ve ulusal ölçekte ilgili kurumsal paydaşlarla birlikte işbirliklerini iyi niyet sözleşmeleri ile üniversite ve sanayi işbirliğini kurumsallaştırmıştır. Üniversite-Sanayi işbirliğinde MİTTO’nun güçlü taraflarından biri de bölgedeki paydaşlarımızdan olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi’nin idari binasında hizmet veren MİTTO Ofisidir. Üniversitenin Göztepe Yerleşkesindeki MİTTO Ofisine ek olarak hizmet veren bu ofis ile MİTTO, Anadolu yakasındaki tüm firmalara fiziken kolaylıkla erişebilme olanağı sağlamaktadır.

Ayrıca her yıl düzenlenen akademisyenlerin projelerinin sanayi ile buluşmasına olanak sağlayan proje pazarlarını sanayinin kalbi denilen organize sanayi bölgelerinde düzenleyerek de teknoloji transferi paydaşlarını bir araya getirmektedir. 
MİTTO, şirketleşme ve girişimcilik adına hem akademisyenlere hem de öğrencilere girişimcilik eğitimleri düzenlemek, şirketleşme ve işletme danışmanlığı vermek, melek yatırımcıları davet etmek, ön kuluçka merkezinin kurulmasına yönelik hizmetler vermektedir.


http://mitto.marmara.edu.tr/

Ekip için tıklayınız.

ahu altınkut

 

 

Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU

MİTTO Koordinatörü, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

ahu.uncuoglu@marmara.edu.tr

 

2011 yılından bu yana Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve bu bölümde kurmuş olduğu Bitki Biyoteknolojisi araştırma grubuyla proje tabanlı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Öncesinde 1996 yılında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde araştırmacı olarak göreve başlamış, sonrasında uzman araştırmacı, başuzman araştırmacı ve son 3 yılda Enstitü Müdür Yardımcılığı yaparak yaklaşık 15 yıl boyunca bu kurumda çok sayıda ve farklı tipte ulusal ve uluslararası projede yürütücü olarak yer almıştır. İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik ana kümesi mezunu olan Prof. UNCUOĞLU 2000-2001 döneminde 1 yıl süre ile TÜBİTAK, MAM - Dünya Bankası bursu ile “Ziyaretçi Araştırmacı” olarak Amerika Birleşik Devletleri, Colorado State Universitesi’nde bitkisel sistemlerde moleküler markörler ve genetik haritalama konularında deneyim kazanmış ve doktora çalışmalarının bir bölümünü gerçekleştirmiştir.
2003 yılında “UNESCO - Loreal” in “Genç Bayan Araştırmacı” ödülünü “Avrupa ve Kuzey Amerika“ bölgesini temsilen kazanmış, uluslararası düzeyde bu ödülü 15 bayan genç bilim kadınından biri olmuştur. Türkiye adına ise bu ödülü alan ilk bayan araştırmacıdır. Bu ödül ile Haifa Üniversitesi Evolüsyon Enstitüsü, İsrail’de “tahıllarda yapısal ve işlevsel genomik çalışmalar” alanında doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Aynı yıl “Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları Enstitüsü”, İtalya tarafından verilen “Vavilov-Frankel” bursunu kazanarak Evolüsyon Enstitüsü’ndeki çalışmalarına 1 yıl daha devam etmiştir ve bu ödülü kazanan ilk Türk araştırmacı olmuştur. Çalışmalarında gösterdiği performans nedeni ile Haifa Üniversitesi tarafından teşvik ödülüne layık görülmüş ve 2004–2006 yılları arasında Evolüsyon Enstitüsü’ne “Uzman Araştırmacı” olarak atanmıştır. 2009 -2010 yılları arasında TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu Yürütme Komite Üyesi olarak görev yapmıştır. 2010 yılında UNESCO ve LOREAL tarafından Paris’de düzenlenen “For Women in Science Week Events” haftasına yaptığı proje çalışmaları ve uluslararası yayınları nedeniyle “Rol Model” olarak davet edilmiştir. Türkiye'nin tarımsal sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda tarımsal biyoteknolojik araştırmalar gerçekleştiren Prof. UNCUOĞLU 2009 yılında "American Association for the Advancement of Science" kendisini başarılı bilim kadınlarından biri olarak Science dergisinin eki olarak dağıtılan kitapçık ile tanıtmıştır. Prof. UNCUOĞLU 2016 yılı başından bu yana Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.