Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜSİGEM


omusigem logo


 

T: +90(362) 3121919  |
 |  tto@samsunteknopark.com

 

 

 

OMÜSİGEM 02.05.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile kurulmuştur. OMÜSİGEM, yapılan projeler ve etkinliklerle, sanayinin ihtiyaç duyduğu konularda üniversitenin bilgi birikiminin ve teknik altyapısının kendilerine sağlanması, kurumlar arasında bir Ar-Ge kültürünün oluşturulması, yenilikçi ürün ve yaklaşımların geliştirilmesi, öğrencilerin pratik bilgi ihtiyacı ile sanayicinin nitelikli elaman ihtiyacının karşılıklı giderilmesi, bölgesel ve ulusal öncelikli konularda katma değer oluşturacak çalışmaların yapılması ve üniversite-sanayi-iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon sağlayarak işbirliğini düzenlemeyi ve arttırmayı amaçlamakta, faaliyetlerini bu yönde devam ettirmektedir. Merkez, Teknoloji Transfer Ofisi ve Girişimcilik - Kariyer Geliştirme Ofisi şeklinde yapılandırılmış ve iki temel hizmet birimi ile çalışmalarını yürütmektedir.

http://omusigem.omu.edu.tr/

Ekip için tıklayınız.

 

 

mustafa mortaş

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MORTAŞ

TTO Koordinatörü

mmortas@omu.edu.tr

 

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümün bitrimesinin ardından (2007), Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Ondokuz Mayıs Üniversitesinde tamamlamıştır. Yüksek Lisans döneminde özel sektör deneyimini elde eden Dr. MORTAŞ, 2009 yılından 2016 yılları arasında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak hizmet vermiştir. Süreç içerisinde ise çalışmalarının bir kısmını 1 yıl sure ile The Ohio State University Parker Food Science and Technology Department da tamamlamıştır. Akademik çalışmaları kapsamında uluslararası yayınlarının yanı sıra ulusal/uluslararası bildirileri ve süreçlerini şahsi olarak yürüttüğü 2 tescilli patentleri bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve SAN-TEZ deneyimlerine haiz olan Dr.MORTAŞ 2017 yılı başından itibaren ise OMÜ-TTO da görev almıştır. OMÜ-TTO Koordinatörlüğündeki görevinin yanı sıra OMÜ Gıda Mühendisliğinde de öğretim üyesi olarak bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. 1983 doğulu olan Dr.MORTAŞ evil ve bir çocuk babasıdır.
 

eda beylihan

 

 

Eda BEYLİHAN

TTO Koordinatör Yardımcısı

ebeylihan@samsunteknopark.com

 

 

 

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ nde (2013) sonra yüksek lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversite Akıllı Sistemler Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış olup (2017) doktora eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversite’si Hesaplamalı Bilimler Bölümü doktora programında devam etmektedir. Sampa Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.’de Kasım 2013 tarihi itibariyle Yalın Üretim Mühendisi olarak başlayan BEYLİHAN, Ar-Ge departmanında 2014 Temmuz ayında Proje ve İş Geliştirme Uzmanı olarak görev almıştır. Bu görevimde işletme içerisinde yürütülen tüm Ar-Ge projelerinin planlama, bütçelendirme, yürütme, raporlama ve sonlandırma süreçlerinin takibini yaparak, kamu destekli projelerin hazırlık, başvuru ve yürütme süreçlerinde aktif olarak görev almıştır. 2017 yılı Ağustos itibari ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi(OMÜ-TTO)’nde Proje ve İş Geliştirme Uzmanı olarak görev almaya başlamıştır. Üniversite içerisindeki akademisyenlerin ulusal-uluslararası hibe/fon destek programlarına proje hazırlama süreçlerinde, Üniversite-sanayi işbirliği süreçlerinin organizasyonunda ve Ar-Ge faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasında rol almış olup 2018 Temmuz ayı itibari ile de OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 1991 Samsun doğumlu olan BEYLİHAN evli ve Samsun’ da ikamet etmektedir.