PİRİ REİS TEKNOPARK


Adres: Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No: 1 3. Blok 2. Bodrum Kat Kapı No: Z 02 Pendik/İstanbul 
T: +90(216) 5810050  | F: +90(216) 5810051 
www.pirireis.edu.tr/pru-teknopark  |  teknopark@pirireis.edu.tr

PİRİ REİS TEKNOPARK

Piri Reis Üniversitesi Teknopark Ofisinin Amaçları

Üniversitede Temel Araştırma, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini teşvik etmek;
Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri sonucunda Üniversitede üretilen bilgileri iş dünyası ve sanayinin kullanımına sunarak bu bilgilerin ticarileşmesini sağlamak,
Araştırmacılar ile sanayi arasında köprü görevi görerek Üniversite-sanayi işbirliklerine aracılık etmek,
Ulusal ve uluslararası proje desteklerine ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesine dair danışmanlık hizmeti sunmak,
Özellikle bölgesel düzeyde yenilikçi bir ekosistemin oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmek,
Araştırmacıların girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Prof. Dr. Oral Öztürk

     Rektör

 

 

 

 

 

 

 

 

     Prof. Dr. Nurhan Kahyaoğlu

     TTO Direktörü

     nkahyaoglu@pirireis.edu.tr

     0216 5810050- 1368