PİRİ REİS TEKNOPARK


piri logo

 

Adres: Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No: 1 3. Blok 2. Bodrum Kat Kapı No: Z 02 Pendik/İstanbul 
T: +90(216) 5810050  | F: +90(216) 5810051 
https://www.pirireis.edu.tr/pru-teknopark  |  teknopark@pirireis.edu.tr

 

 

 

Piri Reis Üniversitesi Teknopark Ofisinin Amaçları

Üniversitede Temel Araştırma, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini teşvik etmek;
Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri sonucunda Üniversitede üretilen bilgileri iş dünyası ve sanayinin kullanımına sunarak bu bilgilerin ticarileşmesini sağlamak,
Araştırmacılar ile sanayi arasında köprü görevi görerek Üniversite-sanayi işbirliklerine aracılık etmek,
Ulusal ve uluslararası proje desteklerine ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesine dair danışmanlık hizmeti sunmak,
Özellikle bölgesel düzeyde yenilikçi bir ekosistemin oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmek,
Araştırmacıların girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır.

 

oral ERDOĞAN

 

 

 

     Prof. Dr. Oral ERDOĞAN

     Rektör

 

 

 

 

2013 yılında Piri Reis Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak göreve başlayan Erdoğan; 21 Mayıs 2014 tarihi itibariyle Rektörlük görevine atanmıştır.

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’ni 1989 yılında, İşletme Mühendisliği yüksek lisans programını 1992 yılında ve Doktora programını 1996 yılında birinci olarak tamamlamıştır. 1990-1994 arasında Türkiye Denizcilik İşletmeleri, 1994-2001 arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 2001-2013 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde çalışmıştır. 2000 yılında finans alanında doçent, 2005 yılında profesör olan Erdoğan’ın, finans ve denizcilik alanında bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Erdoğan’ın çalıştığı bilimsel alanlar; Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Finansal Modelleme, Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar, Deniz İşletmeciliği ve Finansı ile Türkiye Ekonomisini kapsamaktadır. Araştırmaları; Review of Finance, International Review of Economics & Finance, Quantitative Finance, International Review of Applied Financial Issues and Economics, Emerging Markets Finance and Trade, Journal of Economic Literature, Emerald Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis gibi önde gelen bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Bunun yanında çeşitli kitap çalışmaları da bulunan Erdoğan’ın ulusal ve uluslararası konferanslarda birçok bildirisi yer almaktadır. 

Akademik görevlerinin yanında 2012-2014 arasında Türksat A.Ş. ve 2014-2016 yılları arasında Aselsan A.Ş., 2017-2018 yılları arasında Türkiye Varlık Fonu ve Borsa İstanbul A.Ş.' de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı’na 2006-2013 yılları arasında danışmanlık yapmış olan Erdoğan, Deniz Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği ve Aselsan A.Ş.’ ye danışmanlık yapmaktadır. 

Prof. Dr. Erdogan evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

 
nurhan kahyaoglu

 

 

     Prof. Dr. Nurhan KAHYAOĞLU

     PRU Teknopark İktisadi İşletmesi, İşletme Müdürü

     nkahyaoglu@pirireis.edu.tr

 

 

 

 

1979’da Deniz Harp Okulu’ndan, 1983’de Gemi İnşa Mühendisi olarak İTÜ’den mezun olmuş, 1996 yılında “Doçent” unvan ve yetkisini almıştır. 2006 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiş, dört yıl Gölcük Tersanesi ve iki yıl da “İstanbul Tersanesi Komutanlığı yapmıştır. 2012’de Profesör, 2014-2017 tarihleri arasında PRÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı olmuştur. MİLGEM projesi başta olmak üzere Dz.K.K için birçok gemi inşa projelerinde bilfiil görev almış; üst düzey proje yöneticiliği yapmış, yurtiçi ve yurt dışında çeşitli milli ve NATO araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine iştirak etmiştir.  HAVELSAN A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen, PRÜ Teknopark İktisadi İşletme Müdürlüğü görevini yürütmektedir.