Sakarya Teknokent


Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Esentepe Mah. Akademiyolu Sok. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Bina No: 10 A Blok No:116 Serdivan / SAKARYA 
T: +90(264) 3460202  | F: +90(264) 5022854 
www.sakaryateknokent.com  |  iletisim@sakaryateknokent.com

Sakarya Teknokent 
Sakarya Teknokent A.Ş., Bakanlar Kurulu’nun 27.08.2008 tarih ve 26980 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararı uyarınca 2009 yılında kurulmuş ve 2010 yılında faaliyetlerine başlamıştır.
Sakarya Teknokent A.Ş.’nin Ortaklarını; Sakarya Üniversitesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Belediyesi, Serdivan Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret Borsası ve Sakarya Üniversitesi Vakfı oluşturmaktadır. Sakarya ilindeki tek Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan Sakarya Teknokent, Sakarya Üniversitesi sınırları içinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ayrılan yaklaşık 50.000 m2 alan içerisinde üç ayrı binada hizmet vermektedir. A, B ve D bloklarında Ar-Ge firmalarının kullanımında toplamda 86 ofisin yanı sıra 1 konferans salonu, 2 VIP toplantı salonu, 2 toplantı salonu, 3 idari ofis, 1 sergi alanı, 1 restoran bulunmaktadır. Kuluçka merkezi olarak hizmet veren ROSEM binasında ise toplam 32 ofis, 1 toplantı salonu, 1 konferans salonu yer almaktadır. Dört binanın toplam kapalı hizmet alanı yaklaşık 5,659 m2’dir.
Sakarya Teknokent’te 18 tanesi öğretim üyeleri tarafından kurulmuş toplamda 90 firma faaliyet göstermektedir. Bu firmalar şimdiye kadar toplamda 152 adet proje tamamlanmıştır ve yeni projeler üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir.
Sakarya Teknokent ’in amacı;
• Üniversite-sanayi ilişkilerinin somut işbirliklerine dönüşmesi sağlamak,
• Teknoloji tabanlı yeni şirketlerin kurulması ve mevcut küçük şirketleri büyümesi sağlamak,
• Ekonomik ve teknolojik düzeyin arttırılmasını sağlamak,
• Uluslararası rekabet gücünün arttırılmasını sağlamak,
• Bünyemizde bulunan firmalarımızın teknolojik tabanlı projelerde bir arada çalışmalarını sağlamaktır.
Sakarya Teknokent A.Ş.; Ar-Ge faaliyetlerinin, bölgede geçerli olan mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek ve Teknokent’te ihtiyaç duyulan işletme hizmetlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Sakarya Teknokent bu amaçlar doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir.
Sakarya Teknokent ‘in ana hizmeti Ar-Ge faaliyeti yürütmek isteyen kuruluşlara kiralama yöntemiyle nitelikli ofis sağlamak veya yap-işlet-devret modeline göre kendi binasını yapmak isteyen kuruluşlara arsa tahsisi yapmaktır. Sakarya Teknokent, bünyesindeki Ar-Ge kuruluşlarına güvenlik, ısıtma, elektrik ve gaz dağıtım vb. işletme hizmetlerinin yanı sıra Ar-Ge faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları danışmanlık, eğitim gibi destek hizmetleri de sunmak, üniversitenin kaynaklarından yararlanılması konusunda arayüz görevi yapmaktadır.
Mevcut Sakarya Teknokent binamızdaki ofislerin doluluk oranları %100’e ulaşmıştır. 2016 yılı içinde Teknoloji Geliştirme Bölgemizde D blok yapımına başlanmış ve 2017 yılında tamamlanarak yeni hizmet binası faaliyete açılmıştır. Ayrıca 2017 yılı içerisinde 1. Organize Sanayi Bölgesinde Teknokent şube binasının yapımı için görüşmeler başlatılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

http://www.sakaryateknokent.com/

Ekip için tıklayınız.


 Prof. Dr. Şakir GÖRMÜŞ 

 Sakarya Teknokent Genel Müdürü

 sakir.gormus@sakaryateknokent.com

 

 

1969 yılında Giresun’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Daha sonra sırasıyla University of Illinois at Urbana-Champaign Ekonomi Bölümünde yüksek lisans (1997) ve Oklahoma State Üniversitesi Ekonomi Bölümünde (2004) “Stock Market and Currency Crises in Emerging Economies: A Simultaneous Approach” (Gelişen Ekonomilerde Borsa ve Döviz Krizlerinin Eşzamanlı Tahmini) adlı tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 2002-2004 yılları arasında OG&E Oklahoma Forecasting Laboratuvarında ve Oklahoma Eyalet Üniversitesinde araştırmacı olarak görev yaptı. Halen Sakarya Üniversitesi SBF Finansal Ekonometri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Doç. Dr. Şakir Görmüş 2014 yılında Uluslararası Malezya İslam Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2012-2015 yılları arası Finansal Ekonometri Bölüm Başkanlığı ve 2014-2017 yılları arasında İslam Ekonomisi ve Finansı ABD başkanlığı görevlerinde bulundu. 2016-2017 yıllarında Borsa Grubu Merkezi Kayıt Kurumu (MKK) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Çok sayıda uluslararası ve ulusal yayınları olan Doç. Dr. Şakir Görmüş, aynı zamanda TÜBİTAK ve KOSGEB’te panelist ve hakemlik görevlerinde bulundu. Bakanlık projelerinde yürütücülük ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı ile AB’nin ortak finanse ettiği “Strengthen NGO and Civil Society Association” AB projesi yürütme kurulunda görev yapmaktadır. Finansal Krizler, Politik İktisat, Eğitim ve İslam ekonomisi ve finansı üzerine çalışmaları bulunuyor.

 


 

 

     Ayşenur Atakav Değer

     ÜSİ Birim Koordinatörü

     aysenur.deger@adaptto.net