TEKİM


Mustafa Kemal Mahallesi 2131. Sokak No: 27/22 Çankaya, 06510, Ankara 
T: +90(312) 2956301  | F: +90(312) 2956200 
 |  info@tekim.com.tr

 

TEKİM, 2005 yılında Ankara’da,elektrik-elektronik sanayii ve savunma sanayiinde,araştırma ve teknoloji geliştirme, yeni ürün geliştirme, sistem mühendisliği, mühendislik yönetimi, proje yönetimi, işletme yönetimi, stratejik yönetim, bilgi yönetimi ve yönetim bilgi sistemleri alanlarında, mühendis ve yönetici olarak otuzar yılı aşkın deneyime sahip uzmanlar tarafından kurulmuştur.

TEKİM’in kurucu uzmanları, 1982’den günümüze toplam olarak; 90 yılı aşan ArGe, mühendislik, proje ve işletme yönetimi deneyimine, 3 milyon adam*saati aşan mühendislik işgücü yönetimi deneyimine, 200 milyon ABD dolarının üzerinde ArGe projesi yönetimi deneyimine, 40 yılı aşan bilgi yönetimi ve yönetim bilgi sistemleri deneyimine, 35 yılı aşan stratejik yönetim ve genel yönetim deneyimine sahiptir.

http://www.tekim.com.tr/

Ekip için tıklayınız.
 

Mehmet Zaim

mehmet.zaim@tekim.com.tr

Mehmet Zaim 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bir süre özel sektörde endüstriyel kontrol ürünleri alanında ürün tasarım ve geliştirme mühendisi olarak görev yaptı. 1986 yılında ASELSAN’da ArGe mühendisi olarak göreve başlayan Mehmet Zaim, 1986-2000 yılları arasında çeşitli yeni ürün geliştirme projelerinde tasarım mühendisi, sistem mühendisi ve proje yöneticisi olarak çalıştı.

Mehmet Zaim, 1988-1992 döneminde şef sistem mühendisi, 1992-2000 döneminde proje yöneticisi olarak ArGe’ye dayalı tedarik projelerindeki sistem mühendisliği ve proje yönetim çalışmalarının kurumsallaşmasına katkıda bulundu. Bu dönemde Frekans Atlamalı Askeri Telsiz ailesi projesinin geliştirilmesi ve Pakistan’a teknoloji transferi çalışmalarını yöneten Mehmet Zaim, İnsansız Sistemler Proje Müdürü olarak da Türkiye’de bu alandaki geliştirme programlarının başlatılması çalışmalarında yer aldı.

Mehmet Zaim 2000-2004 yılları arasında ASELSAN Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grubu’nun Planlama ve Bilgi Yönetimi Müdürlüğü’nü yürüttü. Bu dönemde yeniden yapılanma, bilgi teknolojileri ve yönetim bilgi sistemlerinin yeniden yapılandırılması, stratejik planlama ve teknolojik yeniden yapılanma çalışmaların başlatılmasına önayak oldu.

Mehmet Zaim bu görevlerine paralel olarak TÜBİTAK Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi Çalışmaları, 2004 Türkiye İktisat Kongresi Çalışmaları, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çalışmaları, SSM Savunma Sektörü Kurulu Çalışmaları, TOBB Elektronik Sektörü Kurulu Çalışmaları gibi çeşitli sektörel ve bilimsel çalışmalarda da görev aldı. Savunma ve Tedarik isimli kitabın eşyazarlarından olan ve ArGe’ye dayalı tedarik, sistem mühendisliği ve teknoloji edinimi konularında çeşitli makaleleri ve bildirileri olan Mehmet Zaim’in, stratejik yönetim sistemi, süreç olgunluğu, iş süreçleri yapılandırma, optimum tedarik, ekip ve insan kaynakları gibi alanlarda özgün model geliştirme çalışmaları da bulunuyor. Mehmet Zaim, IEEE, PMI, INCOSE, ISACA ve AFCEA üyesidir.

2004 yılında ASELSAN’dan ayrılarak TEKİM’i kuran Mehmet Zaim’in çalışma alanları; stratejik yönetim, işletme yönetimi, proje yönetimi, sistem mühendisliği, bilgi yönetimi ve yönetim bilgi sistemleridir.

 Elif Baktır

elif.baktir@tekim.com.tr

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1987’de mezun olan Elif Baktır, 1990’da aynı bölümden yüksek lisans derecesini aldı. İş hayatına 1986 yılında öğrenciyken ASELSAN Araştırma ve Geliştirme bölümünde Geçici Teknik Eleman olarak başladı. 1987 yılında mezun olduktan sonra ASELSAN’da ArGe mühendisi olarak profesyonel yaşama geçti. Değişik projelerde ArGe mühendisi ve sistem mühendisi olarak çalıştı.

ASELSAN’daki çalışmalarına ara vererek gittiği ABD’de, Portland Eyalet Üniversitesi (PSU, Portland, Oregon), Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Bölümü’nde araştırma asistanı olarak görev yaptı. Aynı bölümde Teknoloji ve Mühendislik Yönetimi konusunda ikinci yüksek lisans çalışmasını 2001’de tamamladı. Sonra Türkiye’ye dönerek çalışma hayatına ASELSAN’da Mühendislik Planlama Müdürü olarak mühendislik tasarım ölçümlerinin ve mühendislik yönetimi tekniklerinin kurumsallaşması konularında devam etti. 2005 yılı temmuz ayında ASELSAN Mikrodalga ve Sistem Grubu’ndan emekli oldu.

2005 yılından bu yana kurucularından olduğu Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi’nde (TEKİM) görev yapan Elif Baktır, bu kapsamda Savunma Sanayi Müsteşarlığı, İstanbul Sanayi Odası, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Teknokent Şirketleri, Savunma Sanayi Kuruluşları ile birlikte yürütülen çeşitli projelerde danışmanlık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Bu çalışmalarının yanı sıra Elif Baktır, Kara Harp Okulu Teknoloji Yönetimi Programı kapsamında Teknoloji Yönetimine Giriş ve ArGe Yönetimi yüksek lisans derslerinin verilmesi; Ulusal İnovasyon Girişimi İnsan Kaynakları Çalışma Grubu üyeliği; ODTÜ Teknokent “Yeni fikirler yeni işler “yarışmasında jüri üyeliği, MÜDEK’de Mühendislik Eğitim Programları değerlendiriciliği ve MÜDEK Yönetim Kurulu üyeliği; ODTÜ Mustafa Parlar Araştırma ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerini yürütmektedir. “Mühendislikte Tasarım” (2006, ODTÜ Mezunlar Derneği ) isimli kitabın editörlüğünü yapan Elif Baktır, “Çocuklar için İnovasyon” (Şirin Elçi ve Lale Tomruk ile birlikte–2008) ve “İnovasyon Araç Kutusu” (Dilek Çetindamar ile birlikte 2010, TÜSİAD Yayınları) kitaplarının eş yazarlarındandır.

Elif Baktır’ın uzmanlık alanları; ArGe yönetimi, teknoloji yönetimi, mühendislik yönetimi, yenileşim yönetimi, yeni ürün geliştirme, ekip oluşturma, iletişim ve karar verme, sayısal ekonomi, teknoloji pazarlama, stratejik planlama, proje yönetimi ve sistem mühendisliğidir.