TEKNOPARK ANKARA


İvedik OSB 2224 Cd. No:1 C Blok Kat:14 Yenimahalle/Ankara 
T: +90(312) 3956227  | F: +90(312) 3956221 
www.teknoparkankara.com.tr  |  bilgi@teknoparkankara.com.tr

 

Teknopark Ankara, 10.08.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilmiştir. İvedik Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ortaklığıyla kurulan Teknopark Ankara, sanayi bölgesi içerisinde konumlanması ve üretilebilir alanlar barındırması nedeniyle diğer TGB’lerden farklı bir misyon ve vizyon taşımaktadır. Teknopark Ankara, sadece TGB’de yer alan firmaların değil İvedik Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm firmaları Ar-Ge yapabilir hale gelmesini sağlayarak bölgenin Ar-Ge Vadisi kimliği kazanmasını hedeflemektedir.
Teknopark Ankara, iki etaptan oluşmaktadır. 1 Haziran 2017 tarihinde hizmete başlayan birinci etap, Ar-Ge ofisleri, üretim uygulama alanları, eğitim ve kuluçka merkezi, akredite test merkezi, tasarım ve prototip merkezi, ortak atölye, sanal gerçeklik merkezi, ticari alanlar, kongre merkezi ve toplantı salonlarıyla toplam 80.000 m2 kapalı alana sahiptir. İkinci etabın açılmasıyla toplam 140.000 m2 kapalı alana sahip olacak olan Teknopark Ankara’nın savunma sanayi ve medikal sektör yoğunluklu 300 firmaya ev sahipliği yapması, 5000 nitelikli Ar-Ge personeli istihdam sağlaması beklenmektedir.
Teknopark Ankara; Teknoloji Transfer Ofisi, Türk Patent Kurumu Bilgi ve Doküman Ofisi, Endüstriyel Tasarım ve Prototip Merkezi, Kuluçka Merkezi, Ticarileştirme Birimi ve Araştırma Merkezleriyle TGB’de yer alan firmaların yanı sıra İvedik Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalara da hizmet sunmaktadır. Üniversite sanayi iş birliğine farklı bir vizyon getirmek ana hedefleri arasında yer almaktadır. Bu anlamda TOBB Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle know-how ortaklığına gidilmiştir.

http://www.teknoparkankara.com.tr/

                                          

Hasan Gültekin - Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan Gültekin İvedik OSB’nin kurucusu ve kurulduğu 2001 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkanıdır. Gültekin aynı zamanda 10.08.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilen Teknopark Ankara’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Oğuz ÜNAL – Teknopark Ankara Genel Müdürü

oguz.unal@teknoparkankara.com.tr


1981 Ankara doğumlu olan Oğuz Ünal, 2006 yılında İnönü Üniversitesi – Kamu Yönetimi bölümünde mezun olmuş, 2011 yılında Ankara Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları, Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Halen Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir.
Profesyonel iş hayatına 2007 yılında Özgenç Sağlık Hizmetleri’nde, kamu desteklerine proje hazırlama ve yürütme göreviyle başlayan Oğuz Ünal, 2009-2013 yıllarında Medikal Sanayi Kümelenmesi Koordinatörü olarak görev aldı. 2013-2014 yıllarında Ankara Büyük Şehir Belediyesinde yurtiçi ve yurtdışı hibe programlarının takibi, başvurusu ve yürütücülüğü görevlerini yerine getirdi. 2015-2018 yıllarında Ankara Büyük Şehir Belediyesi, Projeler Dairesi Başkanlığı, Uluslararası Projeler Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. Oğuz Ünal, Mart 2018 tarihi itibariyle Teknopark Ankara’da Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir.
Oğuz Ünal, üniversite yılları ve iş hayatında iş ağı kurma ve yönetme, görünürlük planlaması, projelendirme, ihtiyaç analizi ve stratejik yol haritası hazırlama, kümelenme, insan kaynakları yönetimi, iş planlama, B2B çalışmaları, ulusal ve uluslararası fon kaynakları konularında çalışmalar yürütmüştür. Daha önce girişimcilik tecrübesi de olan Ünal, aynı zamanda teknoloji tabanlı yeni kurulan firmalarda mentor olarak görev almaktadır.