Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi


ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uludağ Üniversitesi Kampüsü 16059 Nilüfer/BURSA 
T: +90(224) 2808570  | F: +90(224) 2808571 
 |  uutto@uludag.edu.tr

 

 

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (UÜ-TTO AŞ)
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı ve ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi ortaklığında 27 Aralık 2012 tarihinde kurulan UÜ-TTO AŞ, Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yerleşiktir.

Temel olarak üniversite- sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerde üretilen bilgiye dayalı geliştirilen yeni teknolojilerin sanayinin kullanımına sunulması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanması ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi amaçlarına yönelik bir arayüzdür.

Üniversite ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösterir.

http://www.uludagtto.com

Ekip için tıklayınız.

 

Osman Oğuz YAPAR - Genel Müdür

oyapar@uludagtto.com

1981 yılında Trabzon’da doğdu. 1999 yılında Trabzon Yomra Fen Lisesi’nden mezun oldu. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans eğitimi sonrası Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları yüksek lisans programını tamamladı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları doktora programına devam etmektedir.
2005 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu AB Çerçeve Programları Müdürlüğünde KOBİ yararına araştırmalar ulusal irtibat noktası olarak çalışmaya başlamıştır. 2009 yılına kadar sırası ile EUREKA proje sorumlusu ve 7.Çerçeve programı KOBİ alanı uzmanı olarak görev yapmıştır. 2009-2012 yılları arasında EUREKA ulusal proje koordinatörlüğü, 7.Çerçeve programı KOBİ alanı delegeliği ve ulusal koordinatör yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2012-2013 yılları arasında EUREKA Türkiye Dönem Başkanlığı’nda Türkiye üst düzey temsilcisi ve EUREKA Yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Kasım 2013-2015 arasında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.’de (UÜ-TTO) Şirket Yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.
Oğuz YAPAR çalışma hayatı boyunca proje yönetimi, teknoloji yönetimi, teknolojik değerlendirme, bilgi transferi, Ar-Ge destekleri, uluslararası işbirlikleri ve ağlar konularına odaklanmıştır.

 

Ömer Şendoğan - Genel Müdür Yardımcısı

omer@uludagtto.com

Lisans derecesini 2009 yılında Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış olup ardından, Uludağ Üniversitesi Makina Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans derecesi almıştır. 2009-2013 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Araştırma Projelerinde çalışmıştır. 2013 yılında Uludağ Üniversitesi TTO’da Üniversite-Sanayi İşbirliği Biriminde Proje Yönetim Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2015 yılından itibaren Uludağ Üniversitesi TTO’da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ticarileşme ve Teknoloji Değerleme alanlarında çalışmalarını yürütmektedir.