ÜSİTEM


üsitem logo

 

 

Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi A Blok 4. Kat, Muradiye Kampüsü 45140 Manisa 
T: +90(236) 2012045  | F: +90(236) 2412117 
 https://usitem.mcbu.edu.tr/ |  usitem@cbu.edu.tr

 

 

Celal Bayar Üniversitesi, Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSİTEM) Resmi Gazetede yayınlanan 26 Temmuz 2011 Salı gün ve 28006 sayılı Yönetmeliği ile kurulmuştur. ÜSİTEM, Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi A-Blok’ta 21 Aralık 2011 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.

ÜSİTEM üniversitedeki bilgi birikiminin üretime dönüştürülmesi ve sanayideki pratik bilginin üniversiteye aktarılması süreçlerinde etkin rol oynayarak bölgemizde Ar-Ge kültürünün yerleşmesine ve Üniversite- Sanayi işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı misyon edinmiş bir merkezdir.

Bu güne kadar gerçekleştirdiği önemli faaliyetleri arasında CBÜ-Teknopark A.Ş. kurulmasını kapsayan faaliyetler, CBÜ-TEKMER kurulması, firmalarla protokoller yaparak üniversite sanayi işbirliğini kurumsallaştırma ve proje ekipleri kurarak üniversite-sanayi işbirliği kapsamında işbirliklerinin oluşturulması sayılabilir.

http://usitem.cbu.edu.tr

Ekip için tıklayınız.


osman çulha

 

 

Doç. Dr. Osman ÇULHA

Merkez Müdürü

osman.culha@cbu.edu.tr

 

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde 2004, 2007 ve 2011 yıllarında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesi almıştır. 2011 yılı Eylül ayından itibaren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. 2011 yılından itibaren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Endüstriyel ilişkiler ve Staj Komisyonu Başkanlığı, Eğitim Komisyonu Başkanlığı ÜSİTEM Müdür Yardımcılığı ve 2012 yılından itibaren Manisa KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Kurul üyeliği görevlerini yürütmektedir. 2016 Aralık ayından itibaren ÜSİTEM Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 2017 yılı itibari ile 23 SCI kapsamında yayını olup içerikleri ise, malzeme bilimi, yüzey işlemleri, elektronik malzemeler, sonlu elemanlar metodu ve simülasyon uygulamalarıdır. Toplam atıf sayısı 264, h indeksi ise 10’dur. Ayrıca sanayi işbirliği kapsamında yer aldığı 25’i aşkın projede ise metal şekillendirme yöntemleri; sıcak ve soğuk dövme, sıcak ve soğuk haddeleme, tel çekme ve döküm konularında proje ve 4 Ar-Ge merkezi kurulum danışmanlığı yapmıştır.

 

 

 saim kural

 

Yrd. Doç. Dr. Saim KURAL

Merkez Müdür Yardımcısı

saim.kural@cbu.edu.tr

 

 

Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde 2006, 2008 ve 2013 yıllarında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesi almıştır. 2008-2009 yıllarında İzmir Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı bir merkezde Photoshop (Dijital Fotoğrafçılık) kurslarında gönüllü eğitimci olarak görev almıştır. 2007-2009 yılları arasında TÜBİTAK Projesi kapsamında proje araştırma görevlisi olarak Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde görev almıştır. 2010-2013 yılları yine aynı birimde arasında araştırma görevlisi olarak görev almıştır. 2014 yılı Şubat ayından itibaren Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. 2014 yılından itibaren Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, ÜSİTEM Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Bölüm içerisinde çeşitli komisyonlarda görev almış ve şu an Öğrenci İşleri ve İntibak Komisyonu Başkanlığını yürütmektedir. 2013-2014 yıllarında bir adet BAP projesi yürütücülüğünü tamamlamış, ayrıca şu an devam etmekte olan bir adet KOSGEB projesinde proje danışmanlığı yürütmektedir. Başlıca çalışma alanları mekanik titreşimler, kestirimci bakım, mekanizmalar ve makine dinamiğidir.

 

ali demir

  

 

Doç. Dr. Ali DEMİR

Merkez Müdür Yardımcısı

ali.demir@cbu.edu.tr

 

 

İnşaat Mühendisliği lisans eğitimini, Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 2005 yılında tamamlamış, 2008 yılında yüksek lisans eğitimini, 2012 yılında doktora eğitimini yine aynı kurumun Yapı bilim dalında tamamlamıştır. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 2005-2008 yılları arasında, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 2008-2012 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2012 yılında Yardımcı Doçent Doktor unvanını almış, 2016 yılında ise Doçent Doktor olmuştur. İnşaat Mühendisliği Bölümünde hâlihazırda çalışmakta olup, aynı zamanda Bölüm Başkan Yardımcılığı ve ÜSİTEM Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Çok sayıda projede ve protokol kapsamı çalışmalarda görev almıştır. Başlıca çalışma alanları, betonarme yapılar, tarihi yapılar, operasyonel modal analiz, yapıların deprem analizi, onarım ve güçlendirmedir.