Yıldız Teknik Üniversitesi-TTO


ytü logo


 

T: +90(212) 4837007  | F: 
https://www.yildiztto.com/tr |  bilgi@yildiztto.com

 

 

YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (YTÜ TTO), Proje Destek Ofisi’nden devraldığı entelektüel mirasla birlikte YTÜ Teknopark A.Ş. altında 1 Ocak 2013 tarihinde kurulmuş ve Tübitak 1513 TTO Destek Programına başvurarak 9 Nisan 2013 tarihinde bu desteği alamaya hak kazanmıştır. TÜBİTAK tarafından üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri’nin güçlendirilmesi ve yenilerinin kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla 2012 yılında başlatılan 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı çağrısına başvurmaya hak kazanan 50 üniversiteden biri olan YTÜ, destekelenen ilk 10 TTO projesi arasında yer almıştır.

Faaliyetlerinin büyük bir kısmını YTÜ TTO kurulumuyla buraya devreden ve aynı çatı altında hizmet vermeye devam eden Proje Destek Ofisi (PDO), üniversitenin“Araştırma ve Geliştirme” alt yapısını güçlendirmek, proje yapma kültür ve kapasitesini arttırmak ve bu bağlamda, üniversitede araştırma yapan öğretim üyeleri/ elemanlarının ve öğrencilerin araştırma projelerine destek sağlayan kurumların kaynaklarından en verimli biçimde faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla Temmuz 2010'da kurulmuştur

TÜBİTAK tarafından üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri’nin güçlendirilmesi ve yenilerinin kurulmasının teşvik edilmesi amacıyla 2012 yılında başlatılan 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı çağrısına başvurmaya hak kazanan 50 üniversiteden biri olan YTÜ, destekelenen ilk 10 TTO projesi arasında yer almıştır.

TTO, üniversitedeki akademisyenler ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirlikleri sağlamayı temel amaç olarak benimsemektedir. TTO, üniversitemizdeki akademik bilginin, bilimin, know-how’ın sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlaması açısından gerekli platformları oluşturmak konusunda bir arayüz görevini üstlenmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark bünyesinde bulunan YTÜ TTO, bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi, bunun toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesini kapsayan destek hizmetlerinin bütünüdür. Akademisyen, sanayici, girişimci ve öğrencilere hizmet veren YTÜ TTO bünyesinde Kurumsal İletişim, Proje Destek, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Patent ve Girişimcilik birimleri bulunmaktadır.

Kısacası Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, akademi-sanayi koordinasyonunu verimli kılmayı şiar edinmiş, araştırma çalışmalarını ticari ve danışmalık kapsamında destekleyen; bilgilendirme, eğitim, proje destekleri, işbirliği, fikri sınai mülkiyet hakları, girişimcilik ve şirketleşme üzerine faaliyetler icra eden dinamik bir oluşumdur.

http://www.yildiztto.com/

Ekip için tıklayınız.

 

 

mesut güner

 

 

    Prof. Dr. Mesut GÜNER

    Yıldız Teknopark Genel Müdürü ve TTO Koordinatörü

    mesutguner@yildiztto.com

 

 

 

 

isa inci

 

 

      İsa T. İNCİ

      Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

muhammed kasapoglu

 

 

     Muhammed Z. Kasapoğlu

     TTO MÜDÜRÜ

     muhammed.kasapoglu@yildizteknopark.com.tr