Adana ÜSAM

Adana ÜSAM Ar-Ge İktisadi İşletmesi Cemalpaşa Mah.Cevat Yurdakul Cad.Tahir İlba Apt. No:45 K:2 D:4 Seyhan /ADANA
T: +90(322) 4088686  | F: +90(322) 4088686
www.adanausam.com.tr  |  adanausam@adanausam.com.tr

hamitserbest@gmail.com 

Adana ÜSAM; Çukurova Üniversitesi, TÜBİTAK ve Adana Sanayicileri'nin desteği ile 6 Mayıs 2000 tarihinde TÜBİTAK'ın Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) kapsaminda Türkiye'de faaliyete geçen ilk 3 merkezden biri olarak kurulmuştur. Faaliyetlerini TÜBİTAK ÜSAM Programi kapsamında kurulan diğer 6 merkez ile birlikte 31 Aralık 2006 tarihine kadar sürdürmüştür. Diğer merkezler ile birlikte tüzel kimlik çalışmaları yürütülmüştür. Çalışmalar TÜBİTAK yönlendirmesi, katılımcı kuruluşları temsil eden yönetim kurulu kararı ve Çukurova Üniversitesi bilgi ve görüşleri dogrultusunda 1 Ocak 2007'de yeni tüzel kimliğini almıştır.

15 Agustos 2007'de TÜBİTAK ile IŞBAP (Işbirliği Ağ ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri) Projesi sözleşmesini imzalayan ve proje yürütücülüğünü yapmakta olan Adana Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi Ar-Ge İktisadi Işletmesi, 1 Aralık 2007 tarihinden itibaren Çukurova Teknokent bünyesinde kar amacı gütmeyen Ar-Ge Iktisadi Işletmesi statüsünde faaliyete geçmiştir.
Adana ÜSAM çalışmalarını; Çukurova Üniversitesi, TÜBİTAK, Adana Sanayi Odasi ve Adana Sanayicileri'nin katkılarıyla 1 Ocak 2007'den itibaren yeni yapılanması ve tüzel kimliği ile sürdürmektedir.

 

Kuruluş Temsilcileri


                                                                 

                                                              

Prof. Dr. A. Hamit SERBEST

hamitserbest@gmail.com

                                                      

1953 Adana doğumlu olan A. Hamit Serbest; İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliğinden 1975, 1977 ve 1982 yıllarında sırasıyla Lisans, Yüksek
Lisans ve Doktora Derecelerini aldı.
1982 yılında göreve başladığı Çukurova Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık
Fakültesi’nde 1987 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü ve 1994 yılında
ise Elektronik ve Medikal Cihazlar Araştırma Merkezini kurdu, 2002 yılına kadar
başkanlıklarını yaptı. Mühendislik – Mimarlık Fakültesi’nde 1984 – 1989 arasında
Dekan Yardımcısı ve 1996 – 2002 arasında da Dekanlık yaptı.
1991-1992 yılları arasında Almanya’da Alexander von Humboldt Vakfı bursu ile Alman
Uzay ve Havacılık Araştırma Kurumunda misafir araştırıcı olarak çalıştı. 1992 – 1995
arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde Mikrodalga Uzaktan Algılama
Projesi Yürütücüsü olarak çalıştı.
2000 – 2012 yılları arasında URSI (International Union of Radio Science) Türkiye Ulusal
Komitesi Başkanlığı yaptı. 13-20 Ağustos 2011 tarihlerinde İstanbul’da URSI Türkiye
Ulusal Komitesi ev sahipliğinde düzenlenen “XXXth General Assembly and Scientific
Symposium” toplantısının Düzenleme Kurulu Başkanlığını yaptı.
Mühendislik fakültelerinin lisans programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu
çalışmalarını yapan MÜDEK (Mühendislik Değerlendirme Kurulu) bünyesinde
kurulduğu 2002 yılından 2012 yılına kadar “Mühendislik Eğitim Programları
Akreditasyon Kurulu” üyesi, başkanı ve önceki başkanı olarak görev yaptı.
Kurucu üyesi olduğu Adana Güçbirliği Vakfı’nda 1999 – 2001 arasında Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve 2008 – 2014 yıllarında da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev
yaptı. Ayrıca, 1999 – 2003 arasında Adana Güçbirliği Vakfı Ekonomik Araştırmalar
Kurulu başkanlığını yaptı. 2001 yılında Kurul çalışmalarının ürünü olan “Adana Sosyo-
Ekonomik Rapor” kitabının editörlüğünü yaptı. Ayrıca, 2010 yılından bu yana, Elektrik
Mühendisleri Odası Bilimsel Dergi Kurucu Baş Editörü olarak görev yapmaktadır.
TÜBİTAK ÜSAM Programı desteğiyle 1997-2000 yılları arasında Adana ÜSAM
(Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi) projesinin yürütücülüğünü yaptı.
TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla 6 Mayıs 2000 tarihinde kurulan TÜBİTAK Adana
ÜSAM’a Kurucu Müdür olarak atandı. 2000–2006 arasında Merkez Müdürü, Yönetim
Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu TÜBİTAK temsilcisi görevlerinde bulundu. 2007 – 2010
arasında ayrıca TÜBİTAK İŞBAP Adana ÜSAM Projesi yürütücülüğü yaptı. 2014 – 2016
döneminde de TÜBİTAK Adana ÜSAM KOBİ Mentörü Yetiştirme Modeli Kurgulanması
ve Uygulanması Projesi ile TÜBİTAK MENTOR-SEA Mentor Eğiticiliği Projesinin
yöneticiliğini yaptı. 2007 yılından bu yana Adana ÜSAM Genel Koordinatörlüğü
görevini yürütmektedir.
TÜBİTAK’ın “Vizyon 2023 Teknoloji Öngörüsü Projesi”nde 2002-2004 yılları arasında
Eğitim ve İnsan Kaynakları Grubu Koordinatörlüğü yaptı. 2004 – 2006 arasında da
Üniversite-Sanayi işbirliği konularında TÜBİTAK Başkan Danışmanı olarak çalıştı.
Ege Üniversitesi araştırma stratejisinin belirlenmesi ve Ege Teknopark’ın yapılanması
süreçlerinde, Teknopark yönetici şirketinin bir arayüz yapı olarak kurgulanmasında Ege
Üniversitesi Rektörlüğüne 2014 – 2016 yılları arasında Danışman olarak hizmet verdi.
31 Aralık 2006 itibariyle TÜBİTAK’ın ÜSAMP Programını kapatmasının ardından, o
tarihe kadar kurulmuş altı tane ÜSAMP Merkezini yeni kimlikleriyle bir araya getirdi.
Haziran 2007’de altı Merkez ile kurulan ÜSİMP’in halen 83 kurumsal üyesi vardır.
Kuruculuğunu yaptığı ÜSİMP – Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’nun
halen Yürütme Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
Yirmi yılı aşkın süredir üniversitelerdeki bilginin sanayiye aktarılması ve ulusal
sanayinin teknoloji tabanlı rekabetçiliğinin artırılması amacıyla kurumsal çalışmalar
yapmaktadır. Üniversite-sanayi ilişkilerinin kurumsallaştırılmasında; Sanayi
kuruluşlarında Ar-Ge ve yenilik stratejilerinin kurgulanması ve yürütülmesinde; Arayüz
süreçlerinde çalışacak personelin eğitilmesinde; Mentorluk süreçlerinin
yürütülmesinde; Yeni teknolojinin ve/veya bilginin ulusal sanayiye aktarılmasında
deneyim sahibidir.


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA