AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – AKDENİZ TTO

Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Ek Hizmet Binası, A/Blok, Kat:4, Kampüs, Antalya
T: +90(242) 2274400  | F: +90(242) 3102281
 |  akismer@akdeniz.edu.tr

 

2010 yılında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan AKİŞMER (Akdeniz Üniversitesi İş Dünyası ile İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi), Üniversitemiz ile İş Dünyası arasındaki köprü görevini üstlenerek, Üniversitemizde üretilen bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

2013 yılında AKİŞMER, Üniversitemizin teknoloji transfer ofisine dönüştürülerek yenilenmiş yapısıyla faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmıştır.

2015 yılında ise, AKİŞMER Teknoloji Transfer Merkezi, TÜBİTAK 1601 Destek Programından yararlanmaya hak kazanan dokuz üniversite arasında yer alma başarısını göstermiş ve bu başarıyla AKİŞMER TTM, Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki TÜBİTAK Destekli İlk Teknoloji Transfer Ofisi olmuştur.

Akdeniz Üniversitesi akademisyen ve araştırmacılarının Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Bitki Çeşidi ile ilgili kaynaklara ve mevcut araştırma sistemlerine kolayca ulaşabilmesi ve konu ile ilgili bilgi almaları amacıyla 2014 yılında AKİŞMER TTM Türk Patent Enstitüsü Bilgi Doküman Birimi olarak, hizmetlerine yeni bir alan eklemiştir.

Ayrıca Avrupa Birliği H2020 kapsamında desteklenen projelerden biri olan Progress TT Destek Programı’na Türkiye’den kabul edilen ilk dört Teknoloji Transfer Ofisi arasında AKİŞMER TTM yer almıştır.

AKİŞMER TTM, Bilgilendirme ve duyurulardan eğitim faaliyetlerine, proje destek hizmetlerinden girişimciliğe, Üniversite-İş Dünyası İşbirliğinden fikri mülkiyet varlıklarının ticarileştirilmesi ile ilgili tüm alanlarda hizmet vermektedir. Etkileşime geçtiği öğretim üyesi sayısı ikiyüzü, öğrenci sayısı beşyüzü, firma sayısı da ikiyüzü geçmiştir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ve KOSGEB İl Müdürlüğü dahil, şehrimizdeki ilgili tüm kurumsal paydaşlarla işbirliklerini kurumsallaştırmıştır. Belediyelerle, Mimarlar ve Mühendisler Odaları ile temastadır. Antalya ili Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Platformunda Akdeniz Üniversitesini temsil etmektedir. Türkiye’deki teknoloji transfer ofisleri ağının aktif bir üyesidir. Yurtdışından temasta olduğu teknoloji transfer ofisleri de bulunmaktadır. ProgressTT, TÜBİTAK, Türk Patent Enstitüsü, ilgili Bakanlıklar, yerel melek yatırımcı ağları gibi ulusal düzeydeki paydaşlarla sürekli iletişim ve işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Bu güçlü iletişim ve işbirliği ağı sayesinde, yüksek kaliteli, hızlı ve yenilikçi iş üretebilmektedir.

 http://akismerttm.com/

 Ekip için tıklayınız.

 

     

      Doç.Dr. Olgun Kitapçı - Merkez Müdürü

      okitapci@akdeniz.edu.tr

                                                             

 


M. Cem Sarıkaya - Müdür Yardımcısı  

 cemsakarya@akdeniz.edu.tr                                                                       

                                                                                          
 

 

 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA