Atılım Üniversitesi ARGEDA - TTO


T: +90(312) 5868806  | F:
 |  argedatto@atilim.edu.tr

Üçüncü kuşak üniversite olma yolunda ilerleyen Atılım Üniversitesi'nde, Araştırma - Geliştirme ( Ar-Ge ) ve Teknoloji yönetim ve koordinasyon faaliyetleri Atılım Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ( ARGEDA - TTO ) tarafından yürütülmektedir.

Ofis, 2005 yılında;

  • Üniversite içinde, her düzeyde Ar-Ge kültürünü geliştirmek ve yaymak,
  • Üniversitenin öz kaynaklarıyla finanse edilen araştırma projelerinin planlama ve koordinasyonunu sağlamak,
  • Dış destekli hibe programlarına başvuru ve yürütme süreçlerinde araştırmacılara idari destek sağlamak,
  • Üniversite sanayi işbirliği kapsamında iş dünyası ve sanayi ile iletişime geçerek uygulamalı araştırma projelerinin geliştirilmesi, planlanması ve yürütülmesini sağlamak,
  • Projeler sonucunda elde edilen çıktıların katma değer yaratacak hale dönüştürülmesi için gerekli adımları atmak,amaçlarıyla kurulmuştur.

   http://argeda.atilim.edu.tr/

   Ekip için tıklayınız.

 

 

Prof. Dr. Hasan U. Akay - Yönetim Kurulu Başkanı

hasan.akay@atilim.edu.tr

Profesör Hasan U. Akay, 1 Mart 2010 tarihinden beri Atılım Üniversitesi’nde provost ve makine mühendisliği bölümü öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Provost olarak üniversitenin eğitim ve araştırmadan sorumlu üst yöneticisidir. Dr. Akay, Atılım Üniversitesi’ne gelmeden önce 1980-2010 yılları arasında Indiana-Purdue Universitesi Indianapolis’de makine mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır. Aynı üniversitede 1985 yılında profesörlüğe yükselmiş, 2003 yılında üniversitede eğitim, araştırma ve hizmet alanlarının her üçünde de üstün başarı gösteren profesörlere verilen‘şansölye profesör’ ünvanını almıştır. 2000-2008 yılları arasında makine mühendisliği bölüm başkanlığı görevini yürütmüş, 2008-2009 yılları arasında aynı üniversitenin mühendislik fakültesinde eğitim ve araştırmadan sorumlu dekan yardımcılığı yapmıştır.
Lisans derecesini 1967’de ODTÜ İnşaat mühendisliğinden almış olan Dr. Akay, yüksek lisans ve doktora derecelerini Texas Üniversitesi Austin’den, sırasıyla 1968 ve 1974 yıllarında almıştır. Mezuniyetini takiben 1974-1980 yılları arasında ODTÜ inşaat mühendisliği bölümünde 1979’a kadar yardımcı doçent, 1979’dan sonra doçent olarak çalışmış, 1978-1980 yılları arasında da bölüm başkan yardımcılığı yapmıştır.

Dr. Akay, hesaplamalı akışkanlar mekaniği ve hesaplamalı katılar mekaniği alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Sonlu elemanlar ve sonlu hacimler gibi metotlarla büyük boyutlu karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için yüksek başarımlı hesaplama teknikleri ve paralel programlama yöntemleri geliştirmektedir. Halen Atılım Üniversitesi’nde Lisans öğrencilerine Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği dersi vermektedir. İlgili konularda 170’in üzerinde dergi ve konferans makaleleri yayımlamış, NASA ve ABD’de birçok araştırma merkezlerine ve sanayiye araştırma projeleri yapmıştır. 1985 yılından itibaren ABD’de kurucu ortağı olduğu Technalysis (http://www.technalysis.com) isimli bir mühendislik hizmetleri firmasında bu konularda teknik danışmanlık hizmeti vermiştir. Ayrıca, ODTÜ Teknokent’te mühendislik tasarım hizmetleri veren EDA Tasarım ve Mühendislik firmasında (http://www.eda-ltd.com.tr) akışkanlar ve katılar mekaniği alanlarında analiz ve tasarım için yazılım geliştirme konusunda 2004 yılından beri danışmanlık hizmetleri vermektedir.

American Society of Mechanical Engineers, American Institute of Aeronautics and Astronautics ve American Society of Engineering Education derneklerinin üyesi olan Dr. Akay, 2007 yılında American Society of Mechanical Engineers derneğinden‘fellow üye’ ünvanı almıştır. Halen International Journal of Computational Fluid Dynamics ve International Journal for Computational Methods in Engineering Science and Mechanics dergilerinin yayın kurulunda görev almaktadır.


Dr. Alper Ünler - TTO Yöneticisi

Doktor Alper Ünler, 9 Aralık 2013 tarihinden beri Atılım Üniversitesi’nde ARGEDA Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Dr. Ünler, Atılım Üniversitesi’ne gelmeden önce 1994-2013 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde alt ve orta düzey yönetici olarak çalışmıştır. 1994-1997 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birimlerde Tim ve Bölük Komutanlığı, 1997-2000 yılları arasında Piyade Okul Komutanlığında Astsubay Öğrenci Direktörlüğü görevlerinde bulunan Dr.Ünler, 2000-2012 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Bilgi İşlem Bölümünde sistem analisti ve veritabanı yöneticiliği, 2012-2013 yılları arasında ise Genelkurmay Başkanlığı Yazılım Geliştirme Merkezinde Yazılım Geliştirme Proje Yöneticiliği görevlerini yerine getirmiştir. Dr. Ünler 2013 yılı Nisan ayında kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye ayrılmış ve Atılım Üniversitesindeki görevine başlamadan, bir süre yazılım projeleri ile ilgili serbest danışmanlık yapmıştır.
Lisans derecesini 1994’de Kara Harp Okulundan Sistem Mühendisi olarak almış olan Dr. Ünler, yüksek lisans derecesini 1999 yılında Yeditepe Üniversitesinden, doktora derecesini ise 2006 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden almıştır. 1999-2000 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 13 ay süreyle Bilgi İşlem Uzmanlığı sertifika programına katılan Dr. Ünler, 2009 yılında 6 ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri Michigan Eyaletinde bulunan Wayne State Üniversitesinde Tübitak bursuyla doktora sonrası araştırma programına devam etmiştir.

Dr. Ünler, veri madenciliği, bilgi yönetimi, sezgisel optimizasyon konularında araştırmalar yapmakta olup SCI ve SCIE kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunmuş olduğu bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca bir çok uluslararası dergide makale gözden geçirici (Reviewer) olarak görevler almıştır.

Dr. Ünler, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki ondan fazla orta ve büyük ölçekli yazılım ve teknolojik entegrasyon projelerinde proje yürütücüsü ve proje yöneticisi olarak görev almış olup bu projeleri başarıyla sonlandırılarak halen Silahlı Kuvvetler sistemi içerisinde kullanılmaktadır.


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA