Atılım Üniversitesi ARGEDA - TTO

Üçüncü kuşak üniversite olma yolunda ilerleyen Atılım Üniversitesi'nde, Araştırma - Geliştirme ( Ar-Ge ) ve Teknoloji yönetim ve koordinasyon faaliyetleri Atılım Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ( ARGEDA - TTO ) tarafından yürütülmektedir.

Ofis, 2005 yılında;

  • Üniversite içinde, her düzeyde Ar-Ge kültürünü geliştirmek ve yaymak,
  • Üniversitenin öz kaynaklarıyla finanse edilen araştırma projelerinin planlama ve koordinasyonunu sağlamak,
  • Dış destekli hibe programlarına başvuru ve yürütme süreçlerinde araştırmacılara idari destek sağlamak,
  • Üniversite sanayi işbirliği kapsamında iş dünyası ve sanayi ile iletişime geçerek uygulamalı araştırma projelerinin geliştirilmesi, planlanması ve yürütülmesini sağlamak,
  • Projeler sonucunda elde edilen çıktıların katma değer yaratacak hale dönüştürülmesi için gerekli adımları atmak,amaçlarıyla kurulmuştur.

   http://argeda.atilim.edu.tr/

   Ekip için tıklayınız.

 

 

 

Doç. Dr. Yılser DEVRİM / ARGEDA-TTO Direktörü

yilser.devrim@atilim.edu.tr

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yakıt Pilleri, Proton Değişim Membran Yakıt Pilleri, Hidrojen Enerjisi, Çevre ve Enerji, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Polimer sentez ve karakterizasyonu, Nanokompozit membranlar, PEM Yakıt Pili Yığını Tasarımı, Güneş Enerji Teknolojileri, Hibrit Enerji Sistemleri.

 

 

 

 

 

 

 


Serkan BÜRKEN / TTO Müdürü

serkan.burken@atilim.edu.tr

 

2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı sene ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 2007 yılında Yüksek Lisans derecesini, 2014 yılında ise aynı bölümden Doktora derecesini almıştır. Akademik kariyerinin yanında profesyonel kariyerine 2005 yılında başlamış; üç sene özel bir şirkette Makine Mühendisi olarak çalıştıktan sonra Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda çalışmaya başlamıştır. TTGV’de Proje Yöneticiliği görevini icra ederken, 106 adet Ar-Ge projesinin destek başvurusu değerlendirme sürecinde Proje Sorumlusu olarak görev almış; Ar-Ge Akademisi Eğitim Programı’nı ve Kıvılcım Merkezi ortak çalışma alanını tasarlamış ve uygulamıştır. 2015 yılından itibaren Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi’nde İş Geliştirme Yöneticisi olarak profesyonel kariyerine devam etmiştir. 2017 yılında Yaşar Üniversitesi’nin Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Müdürlüğü görevini üstlendikten sonra 2018 yılının Mart ayı itibariyle Atılım Üniversitesi ARGEDA Teknoloji Transfer Ofisi'nin yöneticiliğini sürdürmektedir.
İlgi alanları Ar-Ge destek mekanizmalara ve fonlaması, inovasyon ve teknoloji yönetimi, kümelenme, uluslararası politik iktisat, endüstriyel iktisat, otomotiv endüstrisi ve teknoloji transferidir. Birçok akademik bildirisinin yanında; çeşitli ulusal ve bölgesel gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır. Halen, iki adet akademik makalesi SSCI’lı dergilerde ‘peer-review’ sürecindedir. Hobileri arasında yazarlık, spor ve sinema gelmektedir. Ankara Karşıyaka Spor Kulübü Derneği altyapısının kurucularındandır ve halen bu dernekte Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA