ATMOSFER TTO


T: +90(232) 5020018  | F:
 |  atmosfer@atmosfertto.com

   Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), akademik çalışmalar sonucu ortaya çıkan entellektüel sermayenin ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesi için akademi ile endüstri arasında yalın ve etkin bir arayüz olarak hizmet vermektedir. Atmosfer TTO, TÜBİTAK 1513 TTO Destekleme Programı kapsamında 2013 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına aynı kampüs içerisinde yer alan Teknopark İzmir kurumsal yapısı bünyesinde kurulmuştur.

Alanında uzman ekibiyle;

- Ulusal ve uluslararası destek programları (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın San-Tez, Teknogirişim Sermayesi Destek Programı ve TÜBİTAK'ın ARDEB, TEYDEB, KAMAG, İÇİM, BİDEB gibi ulusal ve Horizon 2020, EUREKA, COST gibi uluslararası) ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlamak, bu projelerle ilgili çağrıları takip ederek ilgili akademisyen ve sanayicilere duyurmak, akademisyenlere proje özelinde atölye çalışmaları ve eğitimler düzenlemek,

- Üniversite ve Endüstri işbirliği ile Sanayi birlikleri (EBSO, İTO, ESİAD, EGİAD, İGİD, YASAD vb.) ve üniversitelerin buluşacağı tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri, sempozyumlar, şirket ziyaretleri ve şirketlerin üniversiteye davet edilmesi gibi faaliyetlerle ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak, ortaya çıkacak olası işbirliği ile gerçekleştirilecek Ar-Ge projelerinin yazılma ve yürütülmesinde aktif rol almak,

- Entellektüel sermayenin Fikri ve Sinai Mülkiyet Haklarının (FSMH) alınması ve yönetilmesi ile ilgili akademisyen ve araştırmacılara danışmanlık sağlanması, FSMH sözleşmelerinin yönetilmesinde rol almak,

- Teknoloji ve Ar-Ge odaklı girişimlere yönelik olarak girişimcilik eğitimleri vermek, Start-Up adaylarını belirlemek, kuluçka merkezi hizmeti kapsamında, genç girişimcilere ve akademisyenlere ofis alanı sağlamak, şirketleşme ve işletme danışmanlığı vermek,

Atmosfer TTO'nun başlıca kuruluş amaçlarıdır.

 http://www.atmosfertto.com/

 Ekip için tıklayınız.

 

 

 

Doç. Dr. Vedat Akgün - TTO Yöneticisi

vedat.akgun@atmosfertto.com

Doç. Dr. Vedat Akgün Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini İTÜ, Metalurji Mühendisliği bölümünden aldı. 1992 yılında New Mexico Institute of Mining and Technology ABD, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünden Doktora derecesini aldı. Ocak 1993 de İstanbul Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümünde Öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Eylül 1997 yılında üniversiteden ayrılarak Ford Otosan ürün Geliştirme bölümünde çalışmaya başladı. Burada Malzeme ve Test Bölümünün yöneticiliğini yaptı. 2004 yılı sonunda OPET Madeni yağlar-İzmir de GMY olarak göreve başladı, bir proje kapsamında Haziran 2012 yılında OPET akaryakıta transfer oldu, Koç üniversitesi ile yapılan proje çalışmaları sonucu Şubat 2014 yılında kurulan ve OPET firmasının büyük ortak olduğu Kuantag Nanoteknolojiler Geliştirme ve Üretim ve Ticaret Şirketinde GM olarak görev yaptı. Ocak 2018 yılında İYTE Teknoparkizmir’de koordinatör olarak göreve başladı. Şubat 2019 yılında İYTE Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisine Yönetici olarak atandı.

 

 

Miray Karakuzu - FSMH Birim Koordinatörü

miray.karakuzu@atmosfertto.com

2004 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nden lisans ve 2010 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları (TEKPOL) bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. İş hayatına, 2004 yılında TOBB KOBİ Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak başlamıştır. 2006-2012 yılları arasında, TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi’nde Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, 2012-2014 yılları arasında da TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nda Bilimsel Programlar Uzmanı olarak görev yapmıştır. Mayıs 2014’den bu yana, İYTE ATMOSFER TTO’da FSMH Birim Koordinatörü olarak görev yapmakta olup, buluş bildirim süreçlerini koordine etmekte ve ticarileşme çalışmalarına destek vermektedir.
 

 

 

 © Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA