Boğaziçi Üniversitesi İnovita

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Kampüsü, BME-TAM Binası, 34684 Çengelköy Istanbul
T: +90(216) 5163482  | F: +90(216) 5163483
 |  info@inovita.org

İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu 2010 yılı Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından aldığı destekle kurulmuş; Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi önderliğinde; Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)” ve“İstanbul Üniversitesi Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü” ortaklığında yürütülmüştür. İnovita İşbirliği Platformu, Yaşam bilimleri konusunda İstanbul Bölgesi içerisinde yaşam bilimleri ve teknolojileri alanında yürütülen bilimsel araştırmaların ve geliştirilen yeni teknolojilerin gerçek bir ekonomik değer haline getirilmesi amacıyla üniversite-sanayi işbirliklerinde bir ara yüz olmayı hedeflemiştir.

İnovita İşbirliği Platformu kapsamında başlatılan Biyogirşimcilik Destek Programı, 2013 yılında yenilikçi fikirlerin katma değer yaratacak ekonomik ürünlere dönüşmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir kuluçka altyapısına dönüştürülmüştür. İSTKA finansal desteği ile kurulan Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi bu yönüyle sağlık teknolojileri alanında Türkiye’de ilk tematik odaklı kuluçka merkezi olma özelliğini taşımaktadır.

İnovita üniversite-sanayi işbirliği ve kuluçka faaliyetlerinin yanı sıra 2014 yılından itibaren İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenme Birlikteliği koordinasyonunda yer almaktadır

https://inovita.org/

Ekip için tıklayınız.

 

 

 Prof. Dr. Cengizhan Öztürk - Proje Koordinatörü

cozturk@boun.edu.tr

Cengizhan Öztürk, İstanbul (Erkek) Lisesi sonrasında, o zaman yeni kurulan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi (1984). Oradan aldığı tıp derecesi (M.D.) sonrası (1990), ilk tercihi olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’na girdi.1992 yılında, TÜBİTAK NATO Yurtdışı Doktora Burs Programları ile ABD’ye giderek Drexel Üniversitesi’ndeki Biyomedikal Mühendislik programına girdi ve Biyomedikal Mühendislik alanında doktorasını aldı (1997). Hemen sonrasında 3 sene Johns Hopkins Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarda bulundu ve en son sene ABD’nın sağlıkta en önemli araştırma kurumu olan National Institutes of Health (NIH) ile tanıştı. 2000 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2002-2007 arasında hem Boğaziçi Üniversitesi’nde, hem de konuk bilim adamı olarak NIH bünyesindeki National Heart Lung Blood Instıtute’de çalıştı. Son 10 senedir, Tıbbi Görüntüleme konusunda Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde aktif bir laboratuvar yürütmekte ve ortalama yirmi yüksek lisans ve doktora öğrencisine danışmanlık yapmaktadır. Yurtdışı ve şirketlerle işbirliği halinde, ya da çeşitli kamu fonlarından destekli devam eden çok sayıda projesi bulunmaktadır. Öztürk, İnoVita - Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu projesi kapsamında Proje Koordinatörü görevini sürdürmektedir.


Sevim Tekeli - İş Geliştirme Koordinatörü

sevim.tekeli@boun.edu.tr

Sevim Tekeli, 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olmuştur. Öğrenciliğinin son iki yılında İTÜ Çevre ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde İstanbul ili için geliştirilen çeşitli stratejik planlama ve bölgesel gelişim projelerinde yardımcı araştırmacı olarak yer almıştır. Burslu olarak girdiği Politecnico di Milano Üniversitesi“Urban Policy Design” master programıyla, şehircilik bilgisini ekonomi ve sosyoloji ağırlıklı çalışmalarla destekleyerek, kent politikaları üzerine uzmanlığını almıştır. Tekeli, Master programı Kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin sürdürülebilirliğinin kent ekonomisine etkileri ve bilim parkları gibi geliştirilen bilgi odaklı ekonomik fonksiyonların yerel kalkınmadaki roller konularında laboratuvar çalışmalarında bulunmuştur. 2008 yılında Libya Bingazi Bölgesi Kalkınma ve Gelişme Planı projesinde yer alan Tekeli, ekonomik, sosyal ve mekansal politikaların bölgesel ve yerel ölçekte üretilmesi ile yerleşmelerin vizyon ve gelişim stratejilerinin bu Politikalar kapsamında belirlenmesi ve bu stratejileri uygulamaya geçirecek, izleme ve değerlendirme aşamalarını kapsayan eylem planlarının tasarlanması konularında Planlama Sorumlusu olarak görev almıştır. 2010 yılında Türkiye’ye dönüş yapan Sevim Tekeli, Türkiye Bilişim Vadisi Yer seçimi ve Ön Fizibilitesi projesi ve İTES Teknopark projesinin gelişiminde danışman olarak yer almıştır. Tekeli, 2011 yılında fikir aşamasından itibaren içinde bulunduğu İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu projesi kapsamında İş Geliştirme Koordinatörü görevini sürdürmüştür. 2013 yılında İnovita kapsamında geliştirilen Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi projesi koordinatörlüğünü üstlenen Tekeli, Sağlık Teknolojileri ve Yaşam Bilimleri İstanbul Kümelenmesi kurucu ve koordinasyon ekibi içerisinde de yer almaktadır. Tekeli, 2014 yılından itibaren İnovita Proje Koordinatörlüğü sorumluluğunu Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde sürdürmektedir. 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA