DÜZCE TTO


T: +90(380) 5421500  | F:
 |  tto@duzceteknopark.com.tr

 Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (DÜZCE TTO), öncelikle Düzce ili ve bölge illerinde üniversiteler ile sanayi kuruluşları ve KOBİ’ler arasındaki işbirliğinin oluşturulması ve geliştirilmesi için Düzce Teknopark A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren bir birimdir. 2012 yılında Düzce Üniversitesi bünyesinde Koordinatörlük olarak faaliyetlerine başlamış ve DÜSİMER ile Düzce Teknopark işbirliği ile faaliyetlerini yürütmüştür. 2016 Mart ayından itibaren TÜBİTAK 1601 Projesi kapsamında desteklenmeye hak kazanan ve 7 kişilik tam zamanlı ekip olarak faaliyetlerini sürdüren Düzce TTO, Düzce Üniversitesinin araştırma altyapısı ve insan kaynağına hitap edecek Ar-Ge projelerinin geliştirilmesinde önemli hedefler yüklenmiştir.
Sektörden gelen Akademik danışmanlık ve ortak proje taleplerine akademisyen eşleştirmesi ve yeni Ar-Ge projeleri oluşturulması için Düzce TTO bölge sanayicilerine hizmetlerini sunmaktadır. Düzce TTO Üniversite-Sanayi İşbirliği uzmanları her ay 2 gün Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Düzce Organize Sanayi Bölgesi yönetim binasında bulunmaktadır.

 http://duzcetto.com

 Ekip için tıklayınız.

 

Dr. Aslı Astarcı – Düzce TTO Direktörü

asliastarci@duzceteknopark.com.tr

ODTÜ Gıda Mühendisliği lisans derecesi ve TÜBİTAK Yurtiçi Doktora bursu desteği ile tamamladığı ODTÜ Biyoteknoloji doktora derecesine sahiptir. Doktora tez çalışmasının çıktıları ile yayınladığı uluslararası hakemli dergilerde 3 adet bilimsel yayını ve bir adet Ulusal Patent tescili bulunmaktadır. Doktora sonrası çalışmaları kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışmış ve bir SAN-TEZ projesinde görev almıştır. Ankara’da özel sektörde ürün sorumlusu ve Ar-Ge Direktörü olarak görev yaptığı sırada KOSGEB Ar-Ge İnovasyon, TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge ve TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge projelerini hazırlamış ve yürütmüştür. ODTÜ, Bilkent ve Gazi Üniversiteleri ile Üniversite-Sanayi İşbirliği projeleri hazırlamıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) III. Gıda Ar-Ge Proje Pazarı’nda Mansiyon ödülüne layık görülmüştür. 2016 yılından itibaren Düzce TTO Proje Yürütücüsü olarak görev yapmaktadır.

 

Y. Doç. Dr. Özkan Şahin – Düzce Teknopark A.Ş. Genel Müdürü / Düzce TTO Yöneticisi

ozkansahin@duzce.edu.tr

2005 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi, İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında University of Wales Institute, Cardiff (UWIC)’ten MBA-Finance derecesini ve 2014 yılında Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalından doktora derecesini aldı.

2009-2011 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Biriminde Akademik Uzman olarak, 2011-2012 yılları arasında Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde Akademik Uzman olarak, 2012 – 2013 yılları arasında Düzce Üniversitesi Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğünde Akademik Uzman olarak görev aldı.

2015 yılından bu yana Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümünde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. 2013 yılından bu yana Düzce Teknopark A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. 2017 yılından itibaren TTO Yöneticisi olarak görev almaktadır.

 

 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA