İstanbul Şehir Üniversitesi TTO

İstanbul Şehir Üniversitesi Güney Kampüs 3. Kat Kuşbakışı Cad. No:2 34662 Altunizade İstanbul
T: +90(216) 5599000  | F: +90(216) 2826627
 |  tto@sehir.edu.tr

Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine 2010 yılında başlamıştır. Henüz kurulum aşamasında Avrupa Birliği Bilim Politikası dokümanları, TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararları gibi belgelerin ışığında Üniversite’nin 1. Stratejik planına, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurulumu önceliği konmuş ve ŞEHİR TTO 2010 çalışmalarına başlamıştır.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın aynı yıl açılan ilk çağrısına“TTO kurulumu” için verilen projenin başarılı bulunmasıyla ŞEHİR TTO’nun, resmi olarak da kurulumu bu hibe projesiyle 2011 yılında gerçekleştirmiştir. Alınan bu ilk hibe desteği ofisin altyapısını güçlendirmiş ve ŞEHİR TTO modelinin denendiği ilk süreç olmuştur. 12 aylık projede Türkiye’nin ilk Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Portalini geliştirmiş ve o senelerde sanayi ihtiyaçları ile akademik yetenekleri eşleştirebilen bir çözüme kavuşmuştur. Projede belirlenen tüm performans hedeflerini aşarak ofis projeyi başarıyla tamamlamıştır.

Yeni bölümlerin açılması, müfredatın belirlenmesi, yeni kampüs ve laboratuvar gibi altyapı çalışmalarında ŞEHİR TTO, üniversitenin kurulma aşamasına birçok alanda ilgili çalışma ve raporlarla destek olmuş ve kurumun bilimsel ve sanayi projelerini artırmaya yönelik bir çabaya girmiştir.
2012 yılında aktif proje sayısı 20’yi ve toplam bütçe ise 4,5 milyon TL’ye ulaşmıştır. TÜBİTAK’ın 2007-2012 arasında AB 7. Çerçeve performans raporunda ŞEHİR, 7. ÇP’deki ortaklık sayısının akademisyen sayısına oranlandığı sıralamada ilk 10 üniversite arasında yer almayı başarmıştır.

ŞEHİR, ilki 2012 yılında açıklanan Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksine 2013 yılında 50. olarak girerek, TÜBİTAK’ın TTO’ları desteklemek üzere açtığı çağrıya ikinci senesinde proje sunmayı hak etmiştir. Aynı sene TÜBİTAK tarafından 10 sene boyunca hibe ile desteklenecek teknoloji transfer ofisleri arasına girmiş ve bu desteği alabilen ilk 5 vakıf üniversitesi arasındaki yerini almıştır. 2013 yılında gelen bu başarı ofisin personel sayısından, altyapısına kadar birçok alanda etki göstermiştir. 2014 yılında personel sayısı 7 kişiye çıkarken, aynı zamanda İstanbul Şehir Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksinde 36. Sıraya yükselmiş ve 14 sıra birden yukarı çıkarak endekste şimdiye kadarki en büyük yükselme ivmesini göstermiştir.
ŞEHİR TTO, 2014 yılında 40 proje ve toplamda 8 milyon TL‘yi aşan bir proje portföyünü yürütür durumdadır. ŞEHİR TTO 2014 yılında 8 personeli ile hizmet vermektedir.

 http://tto.sehir.edu.tr/

 Ekip için tıklayınız.


 

Önder Yılmaz - TTO Direktörü

onderyilmaz@sehir.edu.tr

 Lisans derecesini 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış olup, ardından Joseph Fourrier Grenoble Politeknik (Grenoble, Fransa)’te Simülasyon üzerine Yüksek Lisans derecesini almıştır. 1996-2010 yılları arasında info[+]Tron, FORD Otosan, HavelsanUSA - BOEING (ABD) gibi firmalarda Sistem Mühendisliği ve Simülasyon alanlarında çalışmış TÜBITAK MAM ve BOEING (ABD) de bulunduğu sürede yürütülen birçok kritik savunma sanayi projelerinde yer almıştır. Uluslararası teknoloji transferi ortamında 4 sene ABD ve 2 sene Fransa’da çok uluslu ekiplerle çalışma tecrübesi edinmiştir. Birçok platform için simülatör projelerini yürütmüş, ürün geliştirme, donanım-yazılım ve spesifik olarak radar ve avyonik konularında ARGE projeleri tecrübesi bulunan Önder Yılmaz, 2010 yılından itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde görev yapmaktadır.

 


 

Mehmet Alpatlı - Kuluçka Merkez Müdürü

mehmetalpatli@sehir.edu.tr

Lisans derecesini 1992 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış oluup ardından aynı üniversitede Yüksek Lisans derecesi almıştır. Doktora derslerini tamamlayarak tezini vermeden özel sektöre geçerek uzun süre sigorta sektöründe çalışarak genel müdür yardımcılığa kadar devam ettikten sonra yatırım şirketlerinde çalışmaya başlamış Türkiye-İngiltere arasında yatırım projeleri, risk sermayesi konularında uzun süre çalışmış ve birçok proje yönetmiştir. İş hayatını devam ettirirken Bilgi Üniversitesi’nde MBA yapmıştır. Türkiye’de hızla yayılan Crossfit sporunda öncü olmuş ve çeşitli ödüller kazanmıştır. 2014 yılından itibaren ŞEHİR TTO ailesinde çalışmaya başlayarak Kuluçka Merkezi’ni yürütmektedir.


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA