İzmir Ekonomi Üniversitesi Embryonix Teknoloji Transfer Ofisi


T: +90(232) 4888291  | F:
 |  info@embryonixtto.com

 İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, Bilimpark A.Ş. ,Embryonix Teknoloji Transfer Ofisi ve İzmir Ticaret Odası olmak üzere üç ana birim temelli kurulmuş,inovasyon ve girişimcilik başlığı altında üniversite ile sanayi arasındaki teknolojik katma değer yaratan bir yapılanmadır.

Embryonix-TTO, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından desteklenen girişimcilik ruhunun öğrenci, akademisyen ve sanayi ortakları arasında fikir aşamasından projelendirmeye, bilimsel teknolojiden üretime kadar tüm safhalarda ihtiyaçları karşılamak amacındadır.

Projelerden elde edilen çıktıların katma değer sağlaması için sanayiye aktarılması, sanayi ihtiyaçlarının araştırılıp projelendirilmesi hedefiyle çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ulusal ve uluslar arası işbirlikleri ile bilimin desteğini almak, bununla yeni teknolojiler üretmek ve topluma fayda sağlayan pazarlara aktarılmasına aracı olmak için paydaşları İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Genç İşadamları Derneği, Ege Sanayiciler ve İşadamları Derneği ve Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından özel bir şirket olarak kurulmuştur.

http://embryonixtto.com/

 

Prof. Dr. Murat Aşkar - Rektör Yardımcısı - Araştırma Projeleri Direktörü

murat.askar@ieu.edu.tr

 

Hayrettin Çelikhisar - Bilim Park ve Teknoloji  Transfer Ofisi Koordinatörü

hayrettin.celikhisar@ieu.edu.tr


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA