KOÇ ÜNİVERSİTESİ APGTTD


T: +90(212) 3381277  | F:
 |  tto@ku.edu.tr

Koç Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme (APG) Direktörlüğü, 2009 yılında Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı olarak kurulmuştur. 2013 yılı başından itibaren yeni bir yapılanmaya giderek ve Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Direktörlüğü (APGTTD) adıyla hizmet vermeye başlamıştır.

Misyonumuz;
Tüm paydaşlarımızın fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, destek mekanizmaları konusundaki farkındalığını arttırmak;
Sanayiyle ortak yeni projeler geliştirmek, uzun süreli işbirlikleri oluşturmak, araştırma sonuçlarının sanayiye entegre etmek;
Üniversitemizin destek fonlarından azami ölçüde yararlanmasını sağlamak;
Öğrencileri, öğretim üyelerini girişimcilik konusunda desteklemek, girişimcilik ortamını sağlamak;
Fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde yönetimini sağlamaktır.

https://tto.ku.edu.tr

Ekip için tıklayınız.


Ebru Tan - Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörü

etan@ku.edu.tr

1985 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1989 yılında lisans, Florida Üniversitesi’nden de 1993 yılında İşletme alanında yüksek lisans (M.B.A) derecesi almıştır. Ekim 2009 yılından beri Koç Üniversitesi’nde Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörü olarak görev yapmaktadır. Mart 2002- Eylül 2009 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde Kurumsal İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Koç Üniversitesi’ne katılmadan önce, çalıştığı kurumlar Şark Sigorta, Florida Üniversitesi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Chemical Bank ve BNP AK Dresdner Bank A.Ş.’dir. Bu kurumlarda araştırma ve kurumsal pazarlama alanlarında görev yapmıştır. Üniversite sanayi işbirliği, proje geliştirme, proje yönetimi, müzakere ve ilişki yönetimi, mali tablo analizi, sektör analizi ve raporlaması uzmanlık alanları arasındadır.

 


Suna Akbayır - Üniversite Sanayi İşbirliği Sorumlusu

sakbayir@ku.edu.tr

2002 yılında Bornova Anadolu Lisesi’nden, 2006 yılında Anakara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. 2012- 2014 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans(MBA) eğitimi almıştır. 2006-2007 arasında Fransa’da Komisyon destekli bir AB projesinde çalışmıştır. 2007-2010 Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda Uluslararası İlişkiler Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren özel sektör firmaları ile kamu fonlu ulusal projelerde ve Eureka, Eurostars ve 7. Çerçeve Programı gibi AB fonlu uluslararası ARGE projelerinde proje yöneticisi olarak çalışmıştır. Şubat 2014’den itibaren Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü’nde Üniversite -Sanayi İşbirliği Sorumlusu olarak çalışmakta ve 2016 yılından bu yana TUBITAK Kobi Mentorluk programlarında mentor olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası teşvik mekanizmaları, proje geliştirme ve proje yönetimi uzmanlık alanları arasındadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA