KOSGEB

Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66 KOSGEB Mamak Başkanlık Binası Altmışevler/ MAMAK/ ANKARA
T: +90(312) 5952800  | F: +90(312) 3680715
 | 

 

3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun, 20 Nisan 1990 tarih ve 20498 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, KOSGEB kurulmuştur. 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kurulmuş olan KOSGEB, 2009 yılına kadar sadece imalat sanayi KOBİ’lerine hizmet ve destekler vermiştir. Ancak, ülkemizde imalat sanayi sektörü dışındaki sektörlerin ekonomik katma değer üretme ve istihdam yaratma potansiyelinin artması ve imalat sanayi dışındaki sektörlerdeki KOBİ’lerden gelen talepler, KOSGEB’in hedef kitlesini tüm KOBİ’leri kapsayacak şekilde genişletmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir.

Ayrıca, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek üzere KOSGEB, 10 farklı destek programı ve indirimli Laboratuvar hizmetleri ile KOBİ’lerin yanında olmayı hedef edinmiştir. Bu destek programları aşağıda sıralanmıştır:

1- Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
2- Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
3- Girişimcilik Destek Programı
4- Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
5- Genel Destek Programı
6- İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
7- KOBİGEL Proje Destek Programı
8- KOBİ Proje Destek Programı
9- Tematik Proje Destek Programı
10- Kredi Faiz Destek Programı
11- Laboratuvar Hizmetleri

http://www.kosgeb.gov.tr

 

Murat Arıkan - KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanı

murat.arikan@kosgeb.gov.tr

2000 yılında Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun olduktan sonra Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamladı. Halen Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Doktora Programı’nda tez aşamasındadır.

Üniversiteden mezun olduktan sonra bir turizm firmasında çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, KOSGEB de işe başladı. Özel Kalem Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında KOBİ Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 4 yıla yakın bir süre Özel Kalem Müdürü olarak çalıştı. Müdürlük görevinin akabinde Başkanlık Müşavirliğine atandı. Bu süre zarfında KOSGEB Girişimcilik Destek Programlarında ve AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programlarında kurul üyeliği, ayrıca Kredi Garanti Fonu (KGF) yönetim kurulu üyeliği yaptı. Halen KOSGEB de Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

 

Kamil AKPINAR  KOSGEB, Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Uzman Yardımcısı

kamil.akpinar@kosgeb.gov.tr

1989 yılında Ankara’da doğdu. Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2011 yılında mezun oldu. Lisans programında birçok projede yer aldı. Aynı yıl Ankara‘da özel bir endüstriyel inşaat firmasında proje mühendisi olarak çalıştı. 2012 yılında kısa süreli yurt dışında dil eğitiminde bulundu. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümü ile Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans öğrencisidir. 2013 yılında KOSGEB’de Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Halen KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesinde Uzman Yardımcısı olarak çalışmaktadır.


 


 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA