ODTÜ TEKPOL

Metu Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv.No: 1 MM Bulding 06800 Çankaya, Ankara
T: +90(312) 2103810  | F: +90(312) 2107993
 |  erdil@metu.edu.tr

ODTÜ-TEKPOL (Bilim ve Teknoloji Politikaları) Araştırma Merkezi 1 Ocak 1997 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. TEKPOL’de yarı zamanlı yaklaşık 16 profesör ve 7 doçent; tam zamanlı bir doçent, bir yardımcı doçent ve farklı disiplinlerden 5 araştırma görevlisi görev almaktadır. Merkezimiz teknolojik değişme ve inovasyonu etkileyen ekonomik, toplumsal ve siyasi faktörlerin analizini yapmak üzere inovatif bir yaklaşımı benimsemektedir.

Araştırma ve eğitim programlarımız, organizasyonlararası ilişki ağlarının bilgi yönetimi konuları ile birlikte; bilim, teknoloji ve inovasyonun ulusal ve uluslararası düzenlenmesi ile iktisadi büyüme ve kalkınmaya etkileri hakkındaki önemli siyasi sorunlarla da ilişkili geniş bir alanı kapsamaktadır. Amacımız, bilginin kamu ve özel sektörlerde nasıl yaratıldığının, ekonomik alan içerisine nasıl nüfuz ettiği ve ekonomik aktörlerce benimsenip etkin bir şekilde nasıl kullanıldığının tam olarak anlaşılması, analiz edilmesi ve bu alanda politika önerilerinde bulunmaktır. Firmaların inovasyon faaliyetlerinin belirleyicileri ve bu faaliyetlerin ekonomik ve toplumsal anlamları araştırma gündemimizin doğal bir bölümünü oluşturmaktadır. Araştırma gündemimizin diğer bir önemli konusu ise; küreselleşmenin günümüze yansıyan dalgalanmalarını lehimize döndürmek için, ülkelere hızlı büyüme politika seçenekleri oluşturarak yeni gelişen ekonomilerine teknolojik kapasitenin gelişmesine olanak sağlayan stratejilerin analizini gerçekleştirmektir. Merkezimizin araştırma ve politika gündemi, resmi ekonomik ve sosyal politika araştırma gündemleri ile ve; kamu ve özel araştırma kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve sürdürülebilir ekonomik gelişme siyasi gündeminin oluşturulmasını amaçlayan inovasyon kültürü ve bilgisinin yaratılmasında etkili diğer aktörler ile de uyum içerisindedir.

ODTÜ-TEKPOL, ekonomik, toplumsal ve kültürel politika geliştirmeleri için gerekli olan bilgiyi sağlamaya yönelik tasarlanmış,“Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı”nda yüksek lisans ve doktora eğitimleri vermektedir. Bu eğitimlerinde öğrencilere modern bilim ve teknoloji hakkındaki sorulara bilimsel ve eleştirel bir yaklaşımı sağlamayı amaç edinmiştır. Yüksek lisans ve doktora programları iktisat, yönetim bilimleri, mühendislik, sosyoloji, tarih, felsefe, iletişim ve kültür çalışmaları gibi çeşitli disiplinlerce de desteklenmektedir.

ODTÜ-TEKPOL, Avrupa Komisyonu’nun Ortak Araştırma Genel Müdürlüğü’ne bağlı ve Sevilla’da bulunan IPTS’le (The Institute for Prospective Technological Studies) ve Hollanda Eindhoven Üniversitesi Teknoloji Yönetimi Bölümü’yle çeşitli konularda işbirliği içerisindedir ve Merkezi Marsilya’da olan FEMISE (Forum of Euro-Mediterranean Economic Research Institutes) ağının üyesidir. ODTÜ-TEKPOL çok sayıda ulusal ve uluslararası projenin yürütücülüğünü yapmakta olup, ayrıca inovasyon, teknoloji ve iktisadi kalkınma konularında konferanslar ve eğitim programları düzenlemektedir.

Merkezimizin web sayfasından, (www.stps.metu.edu.tr) yapılan çalışma, duyuru ve konferanslara erişmek mümkündür.

stps.metu.edu.tr/

Ekip için tıklayınız.


Prof. Dr. Erkan Erdil - TEKPOL Müdürü

erdil@metu.edu.tr

1968 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladı. Lisans derecesini ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ise ODTÜ İktisat bölümünden aldı. Doktora çalışmalarını, Hollanda Kraliyet bursuyla devam ettiği Maastricht Üniversitesi (Hollanda) İktisat Bölümünde sürdürdü. 2001 yılında doktora çalışmalarını tamamlayıp İktisat Doktoru oldu. 2005 yılında Doçent, 2011 yılında ise Profesör unvanlarını aldı. 1992 yılından beri ODTÜ İktisat Bölümünde çalışmaktadır. 1997-1999 ve 2001-2002 yılları arasında ODTÜ İktisat Bölümü Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2002 yılından beri ODTÜ-Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Enstititü Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Mikroiktisat, Matematiksel İstatistik, Ekonometri ve Teknoloji ve İş Örgütlenmesi konularında dersler vermektedir. İlgi alanları Teknoloji İktisadı, Emek İktisadı, Tarımsal İktisat, Sağlık İktisadı ve Uygulamalı Ekonometridir. Bu konularda ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde, kitaplarda yayınlanmış ve konferanslarda sunulmuş çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak yeralmıştır.


Prof. Dr. Mehmet Teoman Pamukçu

pamukcu@metu.edu.tr

Mehmet Teoman Pamukçu iktisat dalında lisans (1989), yüksek lisans (1992) ve doktora derecelerini (2000) Université Libre de Bruxelles’den (Belçika) almış ve aynı üniversitede dersler vermiştir. 2006 yılından bu yana ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Ana Bilim Dalı’nda (TEKPOL) öğretim üyesidir. Bilim, teknoloji ve inovasyon politikaları alanında yüksek lisans ve doktora tezleri yöneten ve ulusal/uluslararası projeler yürüten Doç. Pamukçu’nun aynı alanda ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda çalışmaları yayınlanmıştır. Katkıda bulunduğu bir çalışma, Uluslararası Yatırımcılar Derneği tarafından 2011’de“Türkiye Ekonomisinde Yabancı Sermayeli Firmaların Ar-Ge Etkinliklerinin Analizi” başlığıyla yayınlanmıştır. Türkiye’de otomotiv sektöründe teknoloji transferi süreçleri, bilgi ve iletişim sektöründe inovasyon faaliyetleri, inovasyon faaliyetlerinin küreselleşmesi ve nanoteknolojide üniversite-sanayi ilişkileri üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

International Econometric Review ve Yenileşim Dergisi yayın kurulları üyesi olan Doç. Pamukçu, ayrıca Uluslararası Joseph A. Schumpeter Derneği yönetim kurulu üyesi ve Economic Research Forum araştırmacı üyesidir. TEKPOL şemsiyesi altında, inovasyon politikaları alanında seminerler, eğitim programları ve uluslararası konferanslar düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır.


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA