SABANCI ÜNİVERSİTESİ SUNUM

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No: 27 34956 Tuzla-İstanbul
T: +90(216) 4839880  | F: +90(216) 4839885
sunum.sabanciuniv.edu/  |  faziletvardar@sabanciuniv.edu

 Sabancı Üniversitesi
Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
(SUNUM)

SUNUM, Türkiye Kalkınma Bakanlığı ve Sabancı Vakfı tarafından 25 Milyon Euro yatırım ile kurulmuştur. Merkezin yüksek teknolojili tesisi, nanoteknolojilerle ilgili en son bilimsel ve teknolojik araştırmaları desteklemek için tasarlanmıştır. Merkezin eşsiz altyapısı, 850 m2'lik temiz oda, 1.600 m2'lik çok disiplinli laboratuarlar ve 2400 m2'lik ofis ve genel kullanım için son teknoloji ürünü, iki katlı, 7400 m2'lik bir binaya sahiptir. Nanoteknolojilerde Ar-Ge desteği. Enerji kullanımı ve atık oluşumunu en aza indirerek çevre dostu. SUNUM, Türkiye'de LEED ve BREEAM standartlarına uygun ilk binadır.

SUNUM'un mimarisi, insan hücresinden ipuçları alır. Cephe C-60 (fullerenler) atomik yapıyı temsil eder. DNA'dan esinlenen spiral merdivenler veya karbon nanotüpler gibi silindirik alanlar gibi birçok yapısal özellik, mimarinin özgünlüğüne katkıda bulunmaktadır.

SUNUM, ileri malzeme, nano-biyo teknoloji, nano-tıp, nano-elektronik, nano-optik, mikro / nano akışkanlar, mikro / nano-elektromekanik sistemler ve yenilenebilir enerji sistemleri alanlarında çok etkili multidisipliner araştırma programları yürütmektedir. SUNUM'un çok disiplinli laboratuvarları, atomik çözünürlük görüntüleme ve kimyasal analiz, farklı hücreler için hızlı gen dizilemesi, birkaç atom kalınlığında metal ve dielektrikten çoklu tabakaların biriktirilmesi gibi gelişmiş yetenek ve ekipmanlara ev sahipliği yapmaktadır. SUNUM altyapısı esnektir ve konfigürasyon değişikliklerinin gelecekteki ihtiyaçlara hitap etmesi için geliştirmelere açıktır. SUNUM'un araştırma altyapısı tüm akademik, kamu ve endüstri kurumlarından tüm araştırmacılara açıktır.

Sabancı Üniversitesi çok disiplinli çalışmalar için “birlikte yaratma ve geliştirme” stratejisi ve “departman yok, duvar yok” yaklaşımıyla gerçek bir örnek oluşturuyor. SUNUM, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin araştırma uzmanlığı ile sinerjik olarak birleştirilmiş, uygulamaya yönelik araştırmalara izin vermektedir.

SUNUM, akademik ve endüstriyel ortaklarla işbirliği içinde, gelişmiş yapısal malzemeler, sağlık hizmetleri, enerji, çevre, tarım, gıda ve savunma alanlarında insan merkezli, emniyetli araştırma ve uygulamalara odaklanmaktadır.

"Bir İnovasyon Kampüsü"

SUNUM, akademik ve endüstriyel ortaklarla ön araştırma amaçlı araştırma konsorsiyumları ve stratejik araştırma ittifakları kurarak, Türkiye'de “açık inovasyon” ve “inovasyon kampüsü” kavramlarının uygulanmasında önemli bir merkez ve öncü bir örnek haline gelmektedir . SUNUM'daki işbirlikçi araştırma çabaları, bilimsel sonuçların genişletilmesi, bilginin kamu hizmetlerine dönüştürülmesi, ekonomik değer yaratılması, disiplinler arası çalışmaların başlatılması ve akademik ve profesyonel ortaklıklar kurulması gibi etkenler tarafından yönetiliyor . SUNUM , “start-up” ve “spin-off” şirketlerin kurulması ve fikri mülkiyet haklarının patentlerle korunması için çeviri araştırmasını yönetmektedir .

        

 

 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA