Teknopark Ankara


T: +90(312) 3956227  | F:
 |  bilgi@teknoparkankara.com.tr

 

Teknopark Ankara, 10.08.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilmiştir. İvedik Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ortaklığıyla kurulan Teknopark Ankara, sanayi bölgesi içerisinde konumlanması ve üretilebilir alanlar barındırması nedeniyle diğer TGB’lerden farklı bir misyon ve vizyon taşımaktadır. Teknopark Ankara, sadece TGB’de yer alan firmaların değil İvedik Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm firmaları Ar-Ge yapabilir hale gelmesini sağlayarak bölgenin Ar-Ge Vadisi kimliği kazanmasını hedeflemektedir.
Teknopark Ankara, iki etaptan oluşmaktadır. 1 Haziran 2017 tarihinde hizmete başlayan birinci etap, Ar-Ge ofisleri, üretim uygulama alanları, eğitim ve kuluçka merkezi, akredite test merkezi, tasarım ve prototip merkezi, ortak atölye, sanal gerçeklik merkezi, ticari alanlar, kongre merkezi ve toplantı salonlarıyla toplam 80.000 m2 kapalı alana sahiptir. İkinci etabın açılmasıyla toplam 140.000 m2 kapalı alana sahip olacak olan Teknopark Ankara’nın savunma sanayi ve medikal sektör yoğunluklu 300 firmaya ev sahipliği yapması, 5000 nitelikli Ar-Ge personeli istihdam sağlaması beklenmektedir.
Teknopark Ankara; Teknoloji Transfer Ofisi, Türk Patent Kurumu Bilgi ve Doküman Ofisi, Endüstriyel Tasarım ve Prototip Merkezi, Kuluçka Merkezi, Ticarileştirme Birimi ve Araştırma Merkezleriyle TGB’de yer alan firmaların yanı sıra İvedik Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalara da hizmet sunmaktadır. Üniversite sanayi iş birliğine farklı bir vizyon getirmek ana hedefleri arasında yer almaktadır. Bu anlamda TOBB Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle know-how ortaklığına gidilmiştir.

http://www.teknoparkankara.com.tr/

 

 

Fatih Mutlu – Teknopark Ankara Genel Müdürü

fatih.mutlu@teknoparkankara.com.tr

Fatih Mutlu, Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümünden 2011 yılında mezun olmuş, 2013 yılında Ankara Üniversitesi İşletme bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Fatih Mutlu Türk Hava Kurumu Üniversitesinde Doktora eğitimine devam etmektedir.
İş hayatına 2011 yılında İvedik Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Strateji Geliştirme ve Ar-Ge Yönetimi Biriminde proje uzmanı olarak başlayan Fatih Mutlu, 2013 – 2015 yıllarında Strateji Geliştirme ve Ar-Ge Yönetimi Biriminde müdür olarak çalışmıştır. 2015 yılında Teknopark Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesine Genel Müdür olan Fatih Mutlu görevine devam etmektedir.
Kamu Ar-Ge destek stratejilerinin oluşturulması ve sanayi bölgesine entegresi, proje yönetimi ve koordinasyonu, kümelenme stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması, uluslararası rekabetçilik ve kapasite geliştirme projeleri, üniversite-sanayi işbirliği, sanayi sektör stratejilerinin oluşturulması, fikri fülkiyet ve sınai haklarının sanayi bölgesine entegresi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi fizibilite raporu, Teknoloji Geliştirme Bölgesi stratejilerinin oluşturulması, Ar-Ge, inovasyon kültürünün sanayiye entegresi konularında uzmanlığı bulunmaktadır.

 

 

 

 

Kazım Gözütok – Teknoloji Transfer Ofisi Proje Uzmanı

k.gozutok@teknoparkankara.com.tr

Afyon Kocatepe Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümünden 2006 ve Anadolu Üniversitesi - İktisat bölümünden 2015 yılı mezunu olan Kazım Gözütok, 2006 – 2010 yıllarında İvedik Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü – Elektrik İşletme Biriminde bilgisayar teknikeri olarak çalışmıştır. Askerlik görevinin ardından 2012 – 2016 yıllarında Strateji Geliştirme ve Ar-Ge Yönetimi Biriminde proje uzmanı olarak görev almıştır. Proje Uzmanı olarak görev aldığı dönemde Ekonomi Bakanlığı mali desteğiyle elektrik-elektronik, medikal ve plastik sektörlerinde üç Ur-Ge projesi, Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle 3 mali destek programı, 4 doğrudan faaliyet destek programı ve 3 teknik destek programı projesinin yürütülmesinde görev almıştır.
2017 Şubat ayı itibariyle Teknopark Ankara – Teknoloji Transfer Ofisinde proje uzmanı olarak göreve başlayan Kazım Gözütok aynı zamanda Türk Patent Kurumu Bilgi ve Doküman Ofisi sorumlusudur.
 


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA