YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TTO

Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No:37-39, 35100 Bornova/İZMİR
T: +90(232) 4115368  | F: +90(232) 5707070
 |  btto@yasar.edu.tr

Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO), Yaşar Üniversitesi’ndeki bilgi ve altyapının ekonomik ve sosyal değere dönüştürülmesi sürecini yönetmektedir.
BTTO, Üniversitede üretilen bilginin topluma aktarılması amacıyla aşağıdaki kanallardan faydalanmaktadır:
Konferanslar, kurslar, sunumlar, seminerler ve eğitimler;
Danışmanlık hizmetleri
Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen sözleşmeli veya hibe destekler ile fonlanan Ar-Ge projeleri;
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescilleri;
Teknolojinin devri ve lisanslanması
Spin-off ve start-up şirketleri

Faaliyet Alanlarımız

BTTO, akademisyenlere, öğrencilere, girişimcilere, sanayicilere ve tüm kamu ya da özel sektör kuruluşlarına yönelik olarak
-Araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilik konularında farkındalık ve bilgi düzeyinin -artırılmasına destek
-Araştırmacıların sanayi ile işbirliğine özendirilmesi, kamu-üniversite-sanayi işbirliği projeleri ile gerekli bağlantı, koordinasyon ve eşgüdümün sağlanması
-Üniversite içi ve üniversite dışı paydaşlar ile etkileşimin güçlendirilerek disiplinler arası, çok ortaklı, büyük ölçekli ve özel sektör katılımlı projeler geliştirilmesi
-Araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerinde, kurumsal, ulusal ve uluslararası destek ve yatırım fonlarına erişime yönelik eşleştirme, danışmanlık ve ağyapı oluşturma hizmetleri
-Bilgi ve teknoloji portföyünü oluşturan varlıkların belirlenmesi, kapsam ve mülkiyet haklarının korunması stratejisinin belirlenmesi, koruma süreci destek/yönetimi
-Bilgi ve teknoloji portföyünün ticarileştirilme stratejilerinin geliştirilmesi, iş modellerinin belirlenmesi ve ticarileştirme yol haritası oluşturulması, ticarileştirme sürecinin yönetimi, ticarileştirme süreci sonrasında izleme ve portföy yönetimi
-Bilgi ve teknoloji değer zinciri sürecinde finansal, mali, hukuki ve idari yönlendirme ve danışmanlık
faaliyetlerini yürütmektedir.

http://btto.yasar.edu.tr/

Ekip için tıklayınız.

 

Prof. Dr. Levent Kandiller - Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

levent.kandiller@yasar.edu.tr

Prof. Dr. Levent Kandiller, Yaşar Üniversitesinde, AR-GE, İnovasyon ve Girişimcilikten sorumlu Rektör Yardımcısı ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Destek Ofisi ve Avrupa Birliği Merkezi, Prof. Kandiller’in yönettiği Rektör Yardımcılığına bağlı olarak hizmet vermektedir. Prof. Kandiller’in yürütücülüğünü ve danışmanlığını yaptığı çok sayıda ulusal ve uluslararası projenin yanı sıra uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır.

 

 

 

 

Dr. Emrah Tomur – Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü

emrah.tomur@yasar.edu.tr

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi ’nde Müdür olarak görev yapmaktadır. Yaşar Üniversitesi’ne katılmadan önce İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ’nde Teknoloji Transfer Ofisi yöneticisi ve Teknopark İzmir Genel Koordinatörü olarak 3,5 yıl görev yapmıştır. Daha öncesinde İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş.’de Ar-Ge Yöneticisi ve BDDK’da Bilişim Baş Uzmanı olarak çalışmıştır. Emrah Tomur, 2008 Yılında ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Bölümü’nden doktora, 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ’nden yüksek lisans ve 1999 yılında aynı bölümden lisans derecesi almıştır. Emrah Tomur, profesyonel çalışma hayatının yanında ODTÜ, İYTE, TOBB Ekonomi ve İzmir Üniversitesi ’nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermiş, master ve doktora tezleri yönetmiştir. Emrah Tomur, aynı zamanda Tübitak onaylı İş Rehberi (Mentör) olarak görev yapmaktadır.


© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA