Ulusal Patent Fuarı ve Kongresi-2018

 

Teşekkürlerimizle

 

1. Gün 14 Kasım 2018, Çarsamba

 

09.00- 10.00 Kayıt (Registration)

 

10.00- 10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

 (Opening Ceremony)

Prof. Dr. A. Hamit SERBEST ,ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı, Adana ÜSAM Koodinatörü

• Mehmet AĞRİKLİ, MAİB (Makina İhracatçılar Birliği) Başkan Yardımcısı

10.30 – 11.00 Ar-Ge ve Yenilikçilik Ekosisteminde TÜBİTAK’ın Yeni Misyonu

(TÜBİTAK’s New Mission in R&D&I Ecosystem)

Prof. Dr. Hasan MANDAL, TÜBİTAK Başkanı

11.00 – 11.30 RTTP Sertifikası Alan Üyelerimize RTTP Rozetlerinin Takdimi

(Presentation of RTTP Pins)

11.30 – 12.15 ÜSİMP Ödülleri Takdim Töreni
(Awards Ceremony)

• Hizmet Ödülü: Prof. Dr. Ersan PÜTÜN, Anadolu Üniversitesi

• Onur Ödülü: Doç. Dr. Cemil ARIKAN, TÜBİTAK, Sabancı Üniversitesi

• Anma Ödülü: Hacim KAMOY, ASELSAN

12.15 - 13.00 Temel Araştırmanın Yüksek Katma Değerli Ürüne Dönüşme Serüveni

(From Fundamental Research to a High Added-Value Commercial Product)

Oturum Başkanı: Dr. Ercan VARLIBAŞ, CEO, Yönetim Kurulu Başkanı, VSY Biyoteknoloji
Konuşmacı: Murat PEKSAVAŞ – KOÇ HOLDİNG A.Ş. Rekabet ve Fikri Haklar Koordinatörü
(KOÇ HOLDING Coordinator for Competition and Intellectual Property)

13.00 – 14.00 Öğle Yemeği – PATENT VE POSTER SERGİSİ

(Lunch – Patents and Posters Exhibition)

14.00 – 15:30 PANEL I: AKADEMİK ÇALIŞMALARIN YÜKSEK KATMA DEĞERE DÖNÜŞÜMÜNDE KURUMLARIN ROLÜ

(Role of Institutions in Commercialisation of Research Results)

Panel Başkanı (Panel Chair): Prof. Dr. Habip ASAN, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

(President of Turkish Patent and Trademark Office)

Prodromos TSIAVOS, President of the Administrative Council of the Hellenic Industrial Property Organisation (OBI)

Prof. Riccardo BARBERİ, Senator of NETVAL – Italian Network of Technology Transfer Offices of Universities and Public Research Organizations, Full Professor of Applied Physics, University of Calabria, Italy

Pia BJÖRK, Senior Content Expert, European Patent Academy, EPO – European Patent Office

15.30 - 16.00 Ara – PATENT VE POSTER SERGİSİ

(Break – Patents and Posters Exhibition)

16.00 - 17.30 PANEL II: MALEZYA AR-GE VE YENİLİK EKOSİSTEMİ

(Challenges of the Malaysian Research&Innovation Ecosystem)

Panel Başkanı (Panel Chair): Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, ÜSİMP Başkan Yardımcısı ve SUNUM Direktörü (ÜSİMP Vice President and Director of SUNUM)

▪ Mr. Junaidi SAİD, CEO of Human Life Advancement Foundation

▪ Dato' Norhalim YUNUS, CEO of Malaysian Technology Development Corporation

▪ Mdm Annie GEORGE, Head of Science, Biotropics Malaysia Berhad

▪ Prof. Sayed AZAM-ALİ, CEO of Crop for the Future Research Centre

17.30 – 19.30 The Cutting Edge of Malaysian Technology

(A product presentation by the Malaysian Exhibitors)

17.30 – 19.30 PATENT VE POSTER SERGİSİ

(Patents and Posters Exhibition)

18.00 – 21:00 Konferans Ağırlama Programı

(Conference Reception)

 

2. Gün 15 Kasım 2018, Persembe

09.00 – 10.30 PANEL III: AKADEMİK DÜNYADAN PAZARA YOLCULUKTA AĞLAR VE İŞBİRLİKLERİNİN YERİ

(Role of Networks and Collaborations in Commercialisation)

Panel Başkanı (Panel Chair): Deniz BAYHAN, Teknoloji ve İnovasyon Yönetim Danışmanı

• İlhami KELEŞ, Genel Sekreter, SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi

• Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK, Küme Koordinatörü, İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümesi

Prof. Dr. Ahu UNCUOĞLU, Yenilikçi Arayüz Yapıları Platformu, İstanbul Kalkınma Ajansı Projesi, Marmara Üniversitesi TTO Direktörü

 
10.30 – 11.00 Ara – PATENT VE POSTER SERGİSİ

  (Break – Patents and Posters Exhibition)

11.00 – 12.30 PANEL IV: ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDEN ÜRÜNE

 (From University-Industry Collaboration to Product)

Panel Başkanı (Panel Chair): Dr. Ercan ÇİTİL, İTÜNOVA TTO AŞ Genel Müdürü

• Prof. Dr. Mehmet YILDIZ, KORDSA KTMM Kompozit Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi Direktörü

• Zeki Bülent ATABAY, Atabay İlaç ve Kimya Sanayi – Yönetim Kurulu Başkanı

• Hüseyin GÜLER, Kastamonu Entegre, İş Planlama ve İnovasyon Direktörü

 

12:30 – 13:00 SUNUM & HLAF Arası İşbirliği Anlaşması

  (MOU Exchange between SUNUM & HLAF)

13:00-14:00 Öğle Yemeği – POSTER SERGİSİ

 (Lunch – Patents and Posters Exhibition)

14.00 – 15.30 PANEL V: ÜLKEMİZDEKİ DEEP-TECH YATIRIMLARA BAKIŞ

 (Potential of Deep-Tech Investments In Turkey)

Panel Başkanı (Panel Chair): Doğan TAŞKENT, Atabay İlaç ve Kimya Sanayi

Prof. Dr. Ferhat KARA, MDA Teknoloji, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Prof. Dr. Mahmut KUŞ, Selçuk Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

• Cem BAYTOK, Ida Capital, Co-Founder and Managing Partner

Prof. Dr. Ender SUVACI, ENTEKNO, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi

15.30 – 17.00 PANEL VI: PATENTLERİN TİCARİLEŞTİRİLMESİNDE DEĞERLEME MODELİ OLUŞTURULMASI

 (A valuation Model for Commercialisations of Patents)

                   Panel Başkanı (Panel Chair): Prof. Dr. A. Hamit Serbest, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı, Adana ÜSAM Koodinatörü

                   • Dr. Alp Eren YURTSEVEN, TEMEG Grup Koordinatörü V., TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

                   • Müfit AKYOS, ÜSİMP Danışma Kurulu Koordinatörü

                   • Bilgin YAZLIK

, Erciyes TTO Genel Müdürü

17:00 KAPANIŞ

 

 

 

Etkinlik Broşürü 

http://usimppatentfuari.org.tr/

© Üniversite Sanayi İşbirliği Merkez Platformu Resmi Web Portalı 2015  |   Yazılım & Tasarım  OMEDYA